Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni Sydvestfyn

IMG_20220221_204757.jpg 
 
Hjemmeværnskompagni Sydvestfyn er et områdekompagni med bevogtning som hovedopgave.
 
Bevogtningsdelingens opgave:​
Kompagniet har 2 bevogtningsdelinger, som primært beskæftiger sig med bevogtning.
For at bevogtningsdelingerne kan løse deres opgaver, er det vigtigt, at de får de nødvendige informationer og materiel.
For at dække dette har kompagniet en kommandodeling. Den består af 5 elementer, som på hver sin måde udfylder de meget vigtige brikker i helheden.
I kommandoelementet befinder sig chefen, næstkommanderende, uddannelsesstøtteofficeren og kommandodelingsfører. De udgør ledelsen både i det daglige og i det operative.
 
Kommandogruppens opgave:
De passer kommandostationen. Har kontakt via radioerne til delingerne, men også til vores overordnet distriktet. De fører journaler og situationskort. Derudover har de kontrol over, hvor mange der er på de enkelte opgaver. Kommandogruppen er ”kontorfolkene”, som er livlinjen ud til delingerne.
 
Forsyningsgruppens opgave:
Er at sørger for, at delingerne har det materiel, som de skal bruge, for at løse deres opgaver.  Deres opgave er også, at koordinere kørsel med de køretøjer, kompagniet har til rådighed.
 
Støtteforplejningsgruppens opgave:
Sørger for at alle i kompagniet får mad, uanset hvor mange og hvor de befinder sig. Udfordringen kan være, at koordinere med forsyningsgruppen med hensyn til transport, så maden stadig er varm, når den når ud til folkene.
 
Uddannelsesstøttegruppens opgave:
Den består af personer med specielfunktioner:  Rekrutteringsspecialister, Skydelærer, IT-specialist, Historiker og Sundhed- og træningsvejleder.
Alle er vigtige elementer, som skal uddanne personellet, for at bevogtningsdelingerne kan løse deres opgaver.
 
I dagligdagen uddanner og vedligeholder vi til de opgaver, vi skal løse. Det gælder både for enkeltmand, gruppe og deling.
Dette foregår både i eget kompagni, sammen med nabokompagnier og -enheder ved distriktet, samt  det øvrige forsvar.
 
Aldersgruppen i kompagniet er fra 18 til ca. 80 år.
Alle er aktive på hver deres niveau.
Sagt med andre ord. Enhver indsats er vigtig.
 
 
 
 
​​​

 OE Nyheder

 OE Oversigt

 Oversigtslinks

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring