Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hjemmeværnskompagni Vejle

Hærhjemmeværnskompagni Vejle
 
Forskydning.jpg 

Kompagniet, der består af frivilligt hjemmeværnspersonel primært fra Vejle -området, holder normalt til på Hjemmeværnsdistrikt Vejle, hvor også vores køretøjer står og hvor vi har moderne møde- og undervisningsfaciliteter, samtidig med at vi er ret tæt på udendørs faciliteter, der også kan bruges i vores uddannelser og øvelser.

Enheden er et bevogtnings og infanteri kompagni, der dækker Sydøstjyllands politikreds.

Vi løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning, eftersøgninger og støtte til det øvrige totalforsvar og det civile samfund.

Vores særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab.

Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker.

Kompagniet er i god fremdrift og optager for tiden nye medlemmer - især fra området omkring vejle, hvor vi har mulighed for at optage medlemmer primært indenfor bevogtning og infanteri.

Dette kan både være medlemmer, som har en militær baggrund men også nyt personel, som aldrig før har været i berøring med forsvaret.

Hjemmeværnskompagni Vejle sørger så for at du får den fornødne uddannelse og omskoling.

Endvidere kan kompagniet og Hjemmeværnet tilbyde interesserede og egnede medlemmer en af de bedste fører- og lederuddannelse, hvor man tilegner sig kompetencer, som man også kan bruge i sit civile liv.

Hærhjemmeværnskompagni Vejle vil være et stærkt kompagni bygget på høj moral, holdninger og godt samarbejde. Gennem moderne ledelse og et højt informationsniveau skaber vi sammenhold og tager vare på hvert enkelt medlem.

Organisation

Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger både med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.

Som medlem hos os, er man sammen med 8 - 10 andre i en gruppe, der sammen med 2-3 andre grupper indgår i en deling på ca. 30 m/k. om at løse opgaverne.

Hærhjemmeværnet

Hærhjemmeværnets frivillige soldater er særlig uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver.

I de seneste år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.

Bliv frivillig

Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.

Hvis du vil høre nærmere om Hjemmeværnskompagni VEJLE eller generelt om Hjemmeværnet, så er du velkommen til at kontakte en af nedenstående personer, som vil tilbyde dig en uforpligtende orienteringssamtale om Hjemmeværnet - og specifik om Hjemmeværnskompagni vejle på din hjemmeadresse.

Kontakt en af disse personer:

 

* Rekrutteringsansvarlig 

Jens Nielsen Mobil: 60921320 eller mail: hvkvej-rekspec1-1@hjv.dk


* kompagnichef                

Eugen Hansen Mobil: 22642251 eller mail: hvkvej-kc@hjv.dk
 OE Nyheder

 Enhedsoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224