Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Bliv befalingsmand

Strukturen i Hjemmeværnets Befalingsmandsuddannelser er justeret fra og med januar 2017. Formålet med ændringerne er at gøre uddannelsesvejen mere fleksibel, så det er lettere at blive befalingsmand.

​Opdateringen i befalingsmandsuddannelserne ændrer ikke væsentligt i det faglige indhold, men ændrer strukturen i uddannelsen (se model herunder). Det er dog tilføjet et styrket fokus på Hjemmeværnets samarbejde med Politiet, Beredskabet og det øvrige forsvar.


For at understøtte kursisternes vilkår er der gennemført følgende optimeringer:

  • Kortere og mere enkel uddannelsesvej.
  • Brug af nye professionelle læringsvideoer (udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole) og fjernundervisning til at minimere antallet af tilstedeværelsesdage på kurserne, samt for at øge kursisternes mulighed for at kunne repetere indholdet på kurset.
  • Øget mulighed for decentral uddannelse og afklaring ved egen underafdeling eller distrikt.
  • En modulær opbygning af kurserne, hvor bl.a. weekender udnyttes bedre. 
 
Pilotkurser
I løbet af efteråret har Hjemmeværnsskolen afholdt pilotkurser (prøvekurser) for de opdaterede befalingsmandsuddannelser.
Alle der har deltaget på pilotkurserne vil modtage Q for både det gamle og det nye kursus, ligesom de har haft mulighed for at være med til at præge de fremtidige uddannelser.
 
Bemærk:
  • Det er ikke en forudsætning at have ABK for at starte på gruppeførerkurset, kun LPU og enhedsuddannelserne.
  • Det er ikke en forudsætning at have AOK for at starte på delingsførerkurset, kun VBK.
  • Det er ikke en forudsætning at have NK/underafdeling for at starte på chefkurset, kun VOK.
  • Læs mere om indholdet på pilotkurserne på hjv.dk under aktivitetsmodulet.


Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. De opdaterede befalingsmandskurser ændrer navn, hvorfor gør de det?
Svar:
De nye befalingsmandsuddannelser er målrettet funktionen (f.eks. delingsfører) og ikke længere niveauet (f.eks. alment officerskursus).

 

Nye kursusnavne: Gamle kursusnavne: Ny forkortelse:
Geværskytte 1 kursus Alment befalingsmandskursus (ABK) ​GVK
Gruppeførerkursus​ Videregående befalingsmandskursus (VBK) ​GFK
Næstkommanderende/
deling kursus
Alment officerskursus (AOK) ​NKD
Delingsførerkursus Videregående officerskursus (VOK) ​DFK
Næstkommanderende/
underafdeling kursus
Næstkommanderende/underafdeling kursus ​NKU
Chefkursus Chefkursus ​CHK2. Tidligere skulle man tage næstkommanderende-uddannelsen (NK-gruppe, NK-deling og NK-underafdeling) inden man kunne blive gruppefører, delingsfører eller underafdelingschef, skal man stadigvæk det?
Svar:
Nej, det skal man ikke mere. Man kan nu gå direkte fra menig (efter gennemført LPU og enhedsuddannelse) til gruppefører, videre til delingsfører og slutteligt underafdelingschef. NK-uddannelserne skal kun gennemføres såfremt man skal bestride funktionen og varer nu kun en weekend.

3. Hvordan er opbygningen af de opdaterede uddannelser ift. tidligere?
Svar:
De nye befalingsmandskurser er opbyggede i tre tilstedeværelsesmoduler og to fjernundervisningsmoduler (FU). Modul 1 er én weekend, modul 2 er én uge og modul 3 er én weekend. Fjernundervisningsforløbene ligger ind i mellem og har en længde på cirka en måned med op til 5 timers fjernundervisning pr. uge. NK-uddannelserne har kun en varig på én weekend.

4. Hvorfor er der indlagt fjernundervisning i de opdaterede befalingsmandsuddannelser?
Svar:
For at reducere mængden af tilstedeværelsesdage på kurserne, så uddannelserne bliver lettere for den enkelte at gennemføre og ikke kræver så meget fri fra arbejde, studie mv.

 


5. Hvad er indholdet i fjernundervisningen?
Svar:
Fjernundervisningen er primært bygget op om kurser på FELS.dk (Forsvarets elektroniske skole), hvor kursisten ser en række læringsvideoer og arbejder med indholdet i videoen. Brev- og mailkorrespondance mellem kursisten og læreren er holdt på et minimum. Lærerne vil dog være til rådighed online i hele fjernundervisningsperioden.

De taktiske læringsvideoer på kurserne er udarbejdet i samarbejde med Hærens Sergentskole og Hærens Officersskole, samt Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og produceret i meget høj faglig og teknisk kvalitet. Læringsvideoerne kan ses på FELS.dk og hjv.dk/oe/HVS (efter login) under 'Samarbejdssider' og 'Taktiske læringsvideoer'.


 

6. Er indholdet i de opdaterede befalingsmandsuddannelser ændret ift. de gamle uddannelser?
Svar:
Indholdet i de opdaterede uddannelser og de gamle uddannelser er stort set identisk. Det taktiske indhold på kurserne er opdaterede ift. ny taktik og nye taktiske hjælpemidler. Herudover så er der indlagt et modul i føringsvirksomhed ifm. almindelig og særlig hjælp til Politiet.

 

7. Tilstedeværelsesdelen er reduceret i de opdaterede befalingsmandsuddannelser. Er uddannelseskvaliteten den samme som i de gamle uddannelser?
Svar:
Ja, uddannelseskvaliteten er den sammen på de opdaterede uddannelser og en fremtidig befalingsmand kan det samme nu som hidtil. Især på det taktiske område bliver de kommende førere styrket pga. nyt undervisningsmateriale (taktiske læringsvideoer og nye taktiske hjælpemidler). Samlet set, så er tiden på de opdaterede uddannelser og de gamle uddannelser tæt på at være den samme. Teoriundervisningen er nu blot lagt ud som fjernundervisning. 

 

8. Skal alle enheder i Hær-, Flyver- og Virksomhedshjemmeværnet gennemføre den samme befalingsmandsuddannelse?
Svar:
Nej, alle modul 3 på kurserne er specialiseringsmoduler, hvor særlige enheder bliver specialiseret indenfor deres eget område. Politihjemmeværnsenheder får f.eks. ”Taktisk leder Hjemmeværn” på deres modul 3 på gruppeførerkurset.

 

9. Geværskytte 1-uddannelsen (NK-gruppe) skal i fremtiden gennemføres ved egen underafdeling/distrikt, hvad går uddannelsen ud på og hvad med udnævnelse til korporal?
Svar:
Geværskytte 1 er næstkommanderende i gruppen og skal føre gruppen ved gruppeførerens fravær. Uddannelsestiden er ca. 20 timer i faget taktik og føring, og kan gennemføre som ”on the job training” ifm. enhedsuddannelse eller øvelse. Gruppeføreren, delingsføreren eller underafdelingschefen i underafdelingen kan selv forestå uddannelse og vil være støtte af både taktiske læringsvideoer og forskellige undervisningshjælpemidler som power point præsentationer og flip overs mv. Ved endt uddannelse kan underafdelingschefen selv udnævne kursisten til korporal.  

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224