Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Ændringer i 3 uddannelser - læs om det her

Fra 1. januar 2019 vil følgende uddannelser: administrationsspecialist, logistikspecialist og gruppefører, få foretaget følgende ændringer, som kan læses herunder: 

18-12-2018

 Af: Tina Sloth Madsen
 
Administrationsspecialistuddannelsen (ADM-SPEC): 
Fra 01 JAN 2019 er der ikke længere et krav om gennemført Gruppeførerkursus, modul 1 (ledelsesdelen) forud for optagelse på ADM-SPEC.  Ledelsesuddannelse udgår dels på baggrund af en kommende justering af underafdelingsstrukturen i kommandodelingen – men også fordi der i forbindelse med ADM-SPEC-funktionen ikke er et direkte ledelsesansvar. 
 
Logistikspecialist 1(LOG-SPEC): 
Fra 01 JAN 2019 er det ikke længere et krav at kommende kursister skal have gennemført Gruppeførerkursus, modul 1 (ledelsesdelen). Uddannelse i ledelse er i stedet placeret på tilstededelen ved LOG SPEC 1 – hvilket betyder at kursuslængden forøges med ca. én dag. Årsagen til ændringen er, at omfang og indhold, samt det forhold at sammenkører ledelsesuddannelse med kommende gruppefører og LOG-SPEC, ikke er optimal. 
 
Gruppeføreruddannelsen: 
Fra 01 JAN 2019 er det ikke et krav at der bliver gennemført sikkerhedsbefalingsmandsuddannelse som en del af den samlede gruppeføreruddannelse. Det betyder at der fremadrettet kan optages kursister uden denne forudsætning. Ændringen er gennemført fordi funktionen som sikkerhedsbefalingsmand forventes at udgå af det reglementariske grundlag for skydning med kamptroppernes våben. Der vil i forbindelse med hvert gruppeførerkursus, modul 3 blive gennemført et skydeleder 1 kursus, der reelt sammen med makkersikkerhed, afløser behovet for sikkerhedsbefalingsmandsfunktionen.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224