Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Efteraarsferie i Eventyrets Land

14 nuværende og kommende chefer på skolebænken.
Af Informationsofficer, fg CH, Premierløjtnant Rasmus Franck

07-11-2017

​Selvom kalenderen – og vejret udenfor -viste efterårsferie og seancen var henlagt til Eventyrets Land, helt ude på kanten til Vesterhavet, var det alligevel en flok målrettede og engagerede kursister, der havde valgt at bruge efterårsferien på at udfordre sig selv og deres instruktører på CH/UAFD mod2.

Læringsmålene på chefkurset er mange, nogle en anelse snørklede, andre måske lidt tunge, men alle sammen nødvendige. Det satte rammen for undervisningsmetoderne, der spændte bredt. Fra lange PowerPoint præsentationer og farligt gods, undrende opslag i SIKKAV og elevproducerede chefdirektiver til walk and talk sessioner dybt nede i regelbau-bunkeren under udsigtspunktet på Bjørglum Klit.

Det gav nogle lange men givtige dage.

Fredag var der fint besøg fra Hjemmeværnskommandoen, da nytiltrådt Stabschef, Brigadegeneral Jette Albinus lagde vejen forbi Nymindegab og svarede på kursisternes spørgsmål. Der blev spurgt bredt vedrørende Hjemmeværnets vision og målsætning, men også den fremtidige konkrete opgaveløsning blev berørt. En givtig eftermiddag, der i høj grad belyste, at nok er opgaven i centrum, men det er stadig den frivillige kapacitet, der er absolut vigtigste ressource i opgaveløsningen. Og at man er bevidst om det, fra Hjemmeværnskommandoens side.

Som så mange andre kurser i Nymindegab, gav også CH kurset rig mulighed for at netværke. Ikke blot på tværs af landsdele og distrikter, men især også på tværs af værn. Det giver god mening, da man på trods af forskelle i opgaver og kultur, ofte som chef står med de samme udfordringer i forhold til ledelse af frivillige.Nymindegablejren satte igen den perfekte ramme for et inspirerende og givtigt kursus og atter må man sande, at det gamle motto rummer en vis sandhed. Viljen til at ville, giver evnen til at kunne.

Fakta

CH/UAFD kurset består af tre moduler. Det første modul gennemføres som en samtale med den hjemlige distriktschef, andet modul omhandler administration og ledelse af frivillige. 3. modul er den taktiske føring under indsættelse.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224