Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Kontakt Infanterihjemmeværnskompagni Østjylland

​​​

Infanterihjemmeværnskompagni Østjylland
Grimhøjvej 1
8220 Brabrand

Pressekontakt:
Kompagnichef / kaptajn
Henrik Morbjerg
Tlf. 27516301​

Kontakt vedr. optagelse:
Rekrutteringsofficer
Holger Bach
Tlf. 21756970
 
Optagelse mm.

Optagelse i hjemmeværnet sker via den lokale hjemmeværnsenhed (hjemmeværnskompagni, marinehjemmeværnsflotille eller flyverhjemmeværnseskadrille).
Efter en orienteringssamtale udfyldes en ansøgning om optagelse.
 
 
Ansøgningen behandles herefter af Hjemmeværns-kommandoen og Hjemmeværnets Distriktsudvalg, som træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet. Din ansøgning gennemgår en grundig, og derfor også ret tidskrævende behandling. Vi ønsker naturligvis, hurtigst muligt at afklare om hjemmeværnet kan indgå en kontrakt med dig og har derfor sat et mål for sagsbehandlingstiden.
Hvis man hører til blandt den store gruppe af ansøgere, der umiddelbart lever op til de krav der er beskrevet i Lov om hjemmeværnet § 7, og man i øvrigt har udfyldt ansøgningsskemaet rigtigt, vil vi kunne behandle ansøgningen inden for 12 uger.
 
Lov om hjemmeværnet § 7.
 
Som frivillig i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder, som er fyldt 18 år, og som
• Har dansk indfødsret.
• Er bosiddende her i landet.
• Har arbejdsplads eller fast bopæl inden for enhedens område, i hvilken de søger optagelse.
• Er værdige til den agtelse og tillid som tjenesten forudsætter.

Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i landet, optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.
Kun Distriktsudvalget har adgang til oplysninger fra den enkelte ansøger, og træffer alene afgørelsen på baggrund af oplysninger fra politiet og de sociale myndigheder, evt. med udtalelser fra læger, psykologer og PET. De meddeler herefter tilsagn om optagelse eller afslag til den enkelte (Kompagniet får kun at vide, om vedkommende er optaget eller afvist).  
 
Såfremt man er straffet for volds-, våben- og/eller sædelighedskriminalitet, udelukker dette i de fleste tilfælde en optagelse.
 

Vi tilbyder en seriøs uddannelse i at hjælpe dine medborgere, når det rigtigt brænder på. Vi giver dig de militære færdigheder, der er nødvendige for at påtage dig det store ansvar, det er at hjælpe. Vi kombinerer den militære uddannelse med en række færdigheder i civilt beredskab, som gør dig i stand til, at kunne varetage de helt nødvendige funktioner, når samfundet er i krise.
 
 
Der kan finde mange gode grunde til at melde sig til Hjemmeværnet. Vi har hver især forskellige baggrunde, personligheder og interesser, så det er i bund og grund umuligt for os at beskrive, hvad vi helt præcist kan tilbyde dig. Helt sikkert er dog - vi har et eller andet du vil synes om.
 
Hjemmeværnet er på landsplan indsat 13-14 gange i døgnet 365 dage om året. Vi assisterer lejlighedsvis med hjælp ved pludseligt opståede opgaver, der omfatter vores kompetencer inden for brand, redning, miljø, almindelig hjælp til politiet eller militære opgaver.
 
Hjemmeværnet har med sine mangeartede opgaver og funktioner brug for en bred vifte af kompetencer. Det er her du kommer ind i billedet. Om du har lyst til at være specialist inden for f.eks. førstehjælp eller en bestemt våbentype, eller hvis du har lyst til, at være leder for en gruppe eller på et højere organisatorisk niveau, eller vil arbejde i staben eller i en støttefunktion, hvor du hjælper soldaterne til at løse deres opgaver, så har du muligheden. Én ting er sikkert - du kommer til at lære noget fra første gang, du trækker uniformen på, og det stopper ikke her... For mange bliver et medlemskab af hjemmeværnet for livet.

I hjemmeværnet stiller vi egentligt kun ganske få krav til dig - de har dog enorm stor betydning:
 
1. Du skal overholde de aftaler vi laver.
2. Du skal gennemføre din uddannelse.
3. Du skal deltage aktivt i den tjeneste, der er for din gruppe, din deling og i kompagniet som helhed.
 
Disse krav er på den ene side samfundets krav til hjemmeværnet om, at vi løser den opgave vi er pålagt. Gennem Hjemmeværnskommandoen implementeres samfundets krav i hjemmeværnsorganisationen, i form af de regler og politikker vi arbejder efter. På den anden side er det også vores krav til hinanden, sådan at man i kompagniet kan fungerer sammen og kan være effektive.
 
Du skal være opmærksom på, at det generelt er påkrævet, at du har 24 timers tjeneste om året, og at du gennemfører de lovpligtige uddannelser inden for tre år.
 
Vi kræver også, at du skal være i god form, eller i hvert fald indstillet på at komme det, hvis du skal kunne varetage tjenesten, som tit er fysisk hård. Endvidere er mange af vores aktivitet af en sådan karakter, at du bør kunne læse og skrive dansk. Bl.a. fordi vi dagligt anvender e-mail, HJV.dk og SMS til kommunikation, hvorfor adgang til computer og internet også er en basal nødvendighed.

Her kan du se, hvordan din vej til optagelse er. Vi fører
dig gennem fire grundlæggende faser. Det vil sikre dig den bedst mulige start i hjemmeværnet.
 
Læs nærmere om, hvad de fire faser indeholder, og hvad dit udbytte er. 
 
 
Fase 1: Orienteringsmøde og ansøgning
Det er vigtigt for os, at du i størst muligt omfang er klar over hvad hjemmeværnet er, hvad der kræves af dig, og hvad du kan forvente af os. Den information får du på et orienteringsmøde, hvor vi fortæller  om tjenesten i hjemmeværnet, hvilken uddannelse du kan få, og hvordan det er at være i hjemmeværnskompagniet.
 
Fase 2: Din ansøgning behandles
Langt de fleste optages i hjemmeværnet, men ansøgningsbehandlingen er en grundig proces, der skal sikre, at alt er i orden, før du starter. Det kan derfor være en fordel at søge med det samme, hvis du gerne vil hurtigt i gang. Ansøgningen skriver du sammen med en af vores rekrutteringsofficerer, hvorefter den behandles centralt i hjemmeværnet.
 
Fase 3: Din fremtid planlægges
Vi kan lige så godt bruge ventetiden konstruktivt, mens din ansøgning behandles. Vi kigger sammen på, hvorledes du passer ind i kompagniet, og du møder din forventede kommende fører så I sammen kan lave en plan for, hvordan du skal gennemføre din lovpligtige uddannelse. På den måde er du allerede i gang, når du underskriver din kontrakt.
 
Fase 4: Du optages og iklædes
Du modtager et brev om, at du er optaget - nu kan du underskrive en kontrakt. Herefter kan vi give dig din uniform, og alt det andet der hører til, så du for alvor kan komme i gang. Når kontrakten er underskrevet kan du kalde dig hjemmeværnssoldat. Det er nu du træder ind i kompagniet, og påbegynder din træning og uddannelse. Du deltager i aktiviteter med din nye gruppe, med delingen og med resten af kompagniet, og du sendes på uddannelse på Hjemmeværnets skoler.
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om de udfordringer, vi kan tilbyde dig i hjemmeværnet, giver vi dig gerne en personlig orientering.
Du skal bare sende en mail til vores rekrutteringsofficer. Så vil du blive kontaktet hurtigst muligt:
 
 
Vi glæder os til, at du bliver en af os...

 

 
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring