Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Kontroløvelse for 2 deling

Som infanterikompagni bliver man kontrolleret hvert andet år, dette for at bevare status som infanterister og de dermed følgende kompetencer, men også for at overliggende myndigheder har indblik i kompagniets niveau.

30-10-2016

Tekst & foto: Webredaktør J. Krätz Andersen & H. Fjord.

Hele øvelsen foregik i den nordligste del af øvelsesterrænet syd for Skive, delingen skulle sikre et område med et par bygninger, tæt beliggende op ad skov og med en gennemgående vej.


 

 

 

 

 
Delingsføreren havde NK og signalmand ved sin side og udgav befalinger til de tre gruppeførere. Der skulle oprettes en adgangskontrolpost (AKP), forberedes forsvar og sikring af området.
Som en ekstra krølle var der konstant en kontrollant ved hver fører, dette kunne virke både stressende og motiverende, men efter hver sekvens blev delingsfører og gruppeførerne taget til side og fik en kritik og spørgsmål til de skete handlinger. Dette skulle munde ud i at føreren i den næste opgaveløsning, kunne bruge noget af det, som samtalen med kontrollanten havde omhandlet.
 
 
 
Ved AKP-en var der demonstranter, der var utilfredse med militæret, pressefolk der ville lave interviews, bilister der bare ville kikke og en enkelt bilbombe. Fra skovsiden blev der lavet beskydning mod delingens sydside og gruppen måtte rykke ud og tage en enkelt såret til fange. Fra østsiden blev der også lavet forsøg på indtrængen og der opstod skudvekslinger.

Sluttelig var der en samtale med førerne, hvor man gik i bund med hele forløbet, hvad der var godt og skidt, -og især hvad der frem over skulle fokuseres på for at bedre delingens virke. Der var generelt rimelig tilfredshed fra kontrollanterne, men absolut også plads til store forbedringer.
Som delingsføreren udtalte bagefter: ” der var en positiv stemning ånd fra start til slut, jeg fik rigtig meget ud af øvelsen. Arbejdet på tværs i kompagniet med alle befalingsmænd, var med til at synliggøre, hvad vi skal arbejde mere på! ”
NK kommenterede med; ”Øvelsen var en øjenåbner, sammensat deling, men der var et positivt engagement.  Det var kammeratskab og sammenhold på højt plan! ”

Fakta

Kontroløvelsen fik delingen op på mærkerne. Kritkken var: "Godt, men plads til forbedring! "
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring