Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Beredskab

​​Her kan de nuværende beredskabsforanstaltninger ses. 

De senest opdaterede kan også ses på TRNM's hjemmeside her ​​​

1. SIKKERHEDSBEREDSKAB ALFA.

1.1. Anvendelse. 
Sikkerhedsberedskab ALFA er det laveste sikkerhedsberedskab. Beredskabet skal kunne opretholdes tidsubestemt. Ved en generel trussel om mulig skadevoldende virksomhed hvis art og udstrækning er uforudsigelig, kan beredskabsforanstaltninger iværksættes – også foranstaltninger, der er indeholdt i et højere sikkerheds-beredskab.

Beredskabsforanstaltning ALFA 2.

Skærp opmærksomheden over for ukendte personer og mistænkelig adfærd samt aktiviteter. Opmærksomheden skal i særlig grad være rettet mod uidentificerede køretøjer, tasker, kasser, mapper eller lignende.
 
Konsekvens for ST/TRNM.
SIKOFF orienterer alle medarbejdere.
 

Beredskabsforanstaltning ALFA 3.

Udpeg og giv personel, der er ansvarlig for sikkerhedsberedskabet, adgang til fore-liggende evakueringsplaner, bevogtningsplaner, beredskabsplaner og planer for egenbeskyttelse.
 
Konsekvens for ST/TRNM.
OSEK gennemgår planer.

Beredskabsforanstaltning ALFA 4.

Aflås bygninger, lokaler og skabe, der ikke er i regelmæssig brug.
 
Konsekvens for ST/TRNM.                                 
SIKOF og SEC foranstalter aflåsning og vinduer uden for daglig tjenestetid. SEC gennemfører kontrol af tilstedeværelsen af nøgler i nøgleskabet.

Beredskabsforanstaltning ALFA 14.

Kommandomyndighederne opgør regionsvis de rådige personelressourcer til anvendelse i forbindelse med sikring, overvågning og evt. bevogtning. Listerne tilsendes Forsvarskommandoen med efterretning til totalforsvarsregionerne.
 
Konsekvens for ST/TRNM.
OSEK samler opgørelser over rådige personelressourcer i TRNM AOR og tilsender disse til VFK.

Beredskabsforanstaltning BRAVO 20.

Kommandomyndighederne udarbejder lister over ”spektakulære” arrangementer(1) indenfor eget myndighedsområde dækkende en måned frem. Disse lister tilsendes Forsvarskommandoen og opdateres løbende.
  1. Et spektakulært arrangement betegnes som militære arrangementer med et større antal civile besøgende eller besøg af civile eller militære VIP, der vurderes at have eller kunne få offentlig, herunder mediemæssig bevågenhed.

Konsekvens for ST/TRNM. 
OSEK indhenter oversigt ved underlagte MYN og tilsender disse til HOK.

Beredskabsforanstaltning BRAVO 24.

Etablér sikkert virkende forbindelse til personel, der arbejder i depoter, som er beliggende uden for militære etablissementer og som indeholder funktionsduelige håndvåben (herunder lette luftværnsmissiler, panserværnsvåben og håndgranater), ammunition og sprængstoffer.
 
Konsekvens for ST/TRNM.
NIL.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224