Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

Genstart: Tre flotiller på farvandsovervågning i denne weekend


Marinehjemmeværnet fra Kalundborg, Korsør og Thisted har i denne weekend været på farvandsovervågning for første gang siden nedlukningen. Det blev friske ture til søs med en del vind, træning og en enkelt redningsaktion.

18-05-2020

Af Claus Olesen, Kommunikationssektionen, Frivillig Stab. Fotograf: Helle Hansen

Siden nedlukningen af Danmark pga. COVID-19 har det i Marinehjemmeværnet ikke været tilladt at mødes fysisk eller tage ud på sejladser. Dog har værnet opretholdt sit beredskab inden for søredning og havmiljø samt prioriterede opgaver via Søværnskommandoens​ Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC) og sejladser til og fra værft. 

I forbindelse med indførelsen af genåbningens ’Fase 2’ er nogle af restriktionerne blevet fjernet, og der er nu åbnet op for Marinehjemmeværnets patruljesejladser med politiet og toldere fra Toldstyrelsen og for SURVEX.

SURVEX (Surveillance Exercise) er Marinehjemmeværnets bidrag til Søværnets overvågning af danske farvande, og i denne weekend har Marinehjemmeværnet for første gang siden nedlukningen 13. marts været på SURVEX, og det er sket under særlige vilkår og med tre fartøjer.

Det skete med fartøjerne MHV 912 HOLGER DANSKE fra Kalundborg, MHV 813 BAUNEN fra Korsør og MHV 807 JUPITER fra Thisted/Hanstholm.

Glæde over at komme til søs igen

Redaktionen har i den forbindelse kort talt med flotillechef Peter Christiansen fra Hjemmeværnsflotille 251 Kalundborg, som oplyser, at den udvalgte besætning har set frem til at blive sluppet løs på havet igen, selvom de nuværende retningslinjer sætter nogle begrænsninger. F.eks. må besætningerne ikke sove om bord, der er begrænsning på antallet af personer, der må opholde sig fysisk i styrhuset på skibet på samme tid osv.

Fartøjsfører Søren Gaarde bekræfter, at han og besætningen på HOLGER DANSKE har været glade for at komme på havet igen, også selvom vejret i weekenden var til den friske side med god vind på 12 meter i sekundet og bølger.

- Og besætningen kan godt huske, hvad de skal gøre, understreger Søren Gaarde.

SURVEX med træning for besætningen og en redningsopgave

HOLGER DANSKE var på SURVEX lørdag, og formiddagen blev tilbragt i Ballen Havn på Samsø. Her trænede nye navigatører i at lægge skibet til kaj.

Herefter blev det til en patruljesejlads op i Aarhusbugten og ned vest om Samsø, inden kursen igen blev sat mod Kalundborg.

Patruljesejladsen blev dog til alvor, da HOLGER DANSKE blev kaldt op af Søværnet. En gummibåd drev til havs ud for byen, Hou, på den jyske østkyst. Om bord var en far og hans datter.

Søren Gaarde oplyser, at de straks vendte rundt, satte HOLGER DANSKE’s hurtige gummibåd i vandet og sejlede mod Hou. Heldigvis var der andre, der nåede frem og reddede de nødstedte, da det ville tage en halv time for de frivillige marinere, at nå frem til søgeområdet

MHV 912 HOLGER DANSKE med besætning var tilbage Kalundborg Havn omkring kl. 20:00 efter en begivenhedsrig dag til søs.






Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224