Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

​Havneområde for øvelsen i Struer Havn. Billeder lånt af havnens hjemmeside.

MLØ 2018

Marinehjemmeværnet afholder landsøvelse i Struer 1. til 3. juni 2018.
- Og nu er planlægningen i gang. Læs mere her.

11-10-2017

​Af Jess Abrahamsen

Planlægningen af Marinehjemmeværnets Landsøvelse (MLØ) startede for alvor ved møde lørdag den 7. oktober.

Alle MHV-enheder – og det gælder selvfølgelig også musikerne – er som udgangspunkt inviteret med, når vi afholder MLØ fra 1. – 3. juni 2018, selvom der faktisk kun er plads til halvdelen af Marinehjemmeværnets fartøjer i Struer havn.

Seneste tilmeldingsfrist for deltagerne er 1. marts 2018

Er det ikke lidt tidligt? - vil man måske spørge …
Men nej! Det er frivillige, der står for logistikken og planlægningen, og de skal have rimelige arbejdsforhold til den store opgave med at fremskaffe materiel, forplejning mm.
 
Vi skulle gerne være 100% klar, inden enhederne ankommer fredag eftermiddag/aften.
 
Hvad skal vi så lave under denne øvelse?
Ja, det er ikke 100% fastlagt endnu, men vi kan da afsløre, at der i øvelsesdirektivet står:
 
”Under MLØ trænes MHV kerneopgaver og samarbejdet imellem flere flotiller og fartøjstyper.
MLØ giver mulighed for tillige at træne militærmaritime elementer til understøttelse af MHV fremadrettede udvikling. Øvelsen kan suppleres med deltagelse af kapaciteter fra det øvrige Forsvar, Beredskabet eller lign.
MLØ vil have et element af udveksling på tværs af flotiller og MHV faggrænser samt øvrige elementer, der understøtter MHV særlige kultur og sociale sammenhængskraft”.
 
Husk ammunition ...
Vær forberedt på, at fartøjet skal være bevæbnet (også med ammunition), inden det sejler hjemmefra - og det gælder selvfølgelig også for MFP-enhederne.
 
Begynd derfor allerede nu at finde din mundering frem og få evt. et tjek på, om alt er i orden.
Der er mulighed for at lægge skibet til i Struer weekenden før og så hente det igen weekenden efter. For de enheder, der vil gøre det til et lidt længere togt, så er det Grundlovsdag tirsdagen efter, så muligheden er der. Men ellers vil der for de fleste være forlægning til Struer med ankomst i løbet af fredag, 1. juni.
 
Og hvornår kan vi så begynde at sejle hjem/videre? Ja, det kan vi søndag ca. kl. 1300, når Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, har sagt tak for denne gang.
 
Følg med på hjv.dk, i MHV NYT og på facebook
- hvor vi løbende vil orientere jer om udviklingen

 


Første planlægningsmøde med den frivillige og ansatte repræsentation i øvelsesledelsen - og med Chef for Flotille 122 Thyborøn, KL Henning Damholt Kristensen, som den lokale drivkraft. Foto: Alex Kynde.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224