Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

Marinehjemmeværnet sejler ind i fremtiden med hurtigere fartøjer

Tre Maritime Indsatsfartøjer-Medium (MIF-M) skal over de næste to år testes af frivillige besætninger tre forskellige steder i landet. De nye fartøjers højere fart og mindre besætninger gør Marinehjemmeværnet bedre rustet til fremtiden.

28-10-2019
Testen af de tre MIF-M er en del af et forligsprojekt, som skal afklare, om man på sigt også skal satse på mindre, hurtige skibstyper i Marinehjemmeværnet. De nye fartøjer er næsten dobbelt så hurtige som Marinehjemmeværnets øvrige fartøjer, og Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck Rasmussen, ser frem til, at besætningerne nu kommer i gang med at gøre sig erfaringer med den nye fartøjstype. 

”MIF-M kan sejle med højere fart og kræver en mindre besætning end vores øvrige fartøjer, og dermed kan de hurtigere komme af sted til opgaverne. Hastighed til søs er altafgørende – både i forhold til søredning, men også i forhold til de mere militære opgaver som eskortering af flådefartøjer og støtten til politiets opgaveløsning til søs,” siger Henrik Holck Rasmussen.

Fartøjerne skal først og fremmest have testet deres evne til at løse samme opgaver, som Marinehjemmeværnets 30 grå fartøjer allerede løser, og Søværnet skal kunne bruge dem i den operative opgaveløsning.


Ivrige flotiller klar til at teste
Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse har købt de tre fartøjer af det statslige lodseri, Danpilot, og har sørget for, at de er klar til brug i Marinehjemmeværnet.

”Formålet med at købe lodsfartøjerne er, at de kan bruges uden den store tilpasning. De har fået nyt navigations- og kommunikationsudstyr, der er monteret et nyt søgelænder og en affutage til let maskingevær, og så er de blevet malet grå,” forklarer chef for Redersektionen, orlogskaptajn Klaus Rehkopff, der er projektofficer på MIF-projektet i Marinehjemmeværnet.

Interessen for projektet har været stor blandt de frivillige i Marinehjemmeværnet. 16 ud af Marinehjemmeværnets 31 sejlende flotiller (underafdelinger) har budt ind på at teste MIF-M.

”Den store opbakning er meget tilfredsstillende og vidner om, at de frivillige marinere er klar til at tænke nyt. Deres deltagelse er afgørende, og de flotiller, der nu er udvalgt, har været med til at udvikle testprogrammet, som skal vise, om vi med fordel kan bruge mindre, hurtiggående fartøjer i fremtiden,” siger Henrik Holck Rasmussen.

MIF-M bliver testet i fire flotiller ved henholdsvis Nyborg, Hundested, Horsens og Juelsminde/vejle.

Overdragelse og navngivning i Nyborg
Fartøjerne overdrages fra Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse til Hjemmeværnet og navngives 10. november ved Marinehjemmeværnssektion Slipshavn, der er Hjemmeværnets maritime skole.
Navngiverne er:
  • Generalløjtnant Flemming Lentfer, direktør for Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse
  • Kontreadmiral ​Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen
  • Generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet

Herunder
Der er forskel på størrelsen. Den 14,7 meter lange MIF-M foran et marinehjemmeværnsfartøj af 800-klassen på 23,7 meter. ​Fotos: Rune Ekelund, Skovdal Nordic


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring