​​​​​​​
MARINEHJEMMEVÆRNETS MUSIK- & TAMBURKORPS er landets ældste eksisterende hjemmeværns orkester (Randers Hjemmeværnsorkester)​

Vi blev startet som orkester den 28. august 1949 af daværende kompagni Chef J. Kjær med otte mand og et instrument. 
Randers Byråd støttede med 500 kr. til opstart, og da det var rygtes, at det opløste KU-orkester lå inde med nogle instrumenter ( 3 Basuner samt 1 Piccolo), blev de hurtigt lånt, og senere købt for 400 kr. 
 
Samtidig indtrådte den tidligere dirigent for KU-orkesteret Kaj Jespersen som den første dirigent. 
Siden kom vi til at hedde ” Hjemmeværns Distrikt 23 Djurslands Musikkorps”.
 
I 2002 skiftede vi uniform fra  Grøn til Blå og blev "Mariner” og til "Marinehjemmeværnets Musikkorps” hvorefter der ret hurtigt blev koblet et Tamburkorps på , så nu er vi:

Marinehjemmeværnets Musik- & Tamburkorps MUHVF100 VEST
 
Vi er 30 i Tamburkorpset og 33 i orkesteret, og vi har også plads til dig.
Øveaften er hver tirsdag fra kl 19.30-22.00
​​

Har du lyst at være med, besøge os, eller høre mere, kan du kontakte os på nedenstående.  
       
                             

         ​​ Marinehjemmeværnets Musik- & Tamburkorps 
                 Kavalerivej 9 - 8930 Randers Nø
                      ​Flotillechef Finn Aagaard

          Mail: Muhvf100-fh@hjv.dk  Tlf: 20 87 15 90​​