Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os

Om os
 
Kvindelige Marineres Musikkorps er et velspillende brass band udelukkende bestående af kvinder. Det eneste og ældste af sin art.

Musikkorpset består af cirka 25 aktive medlemmer mellem 20 og 60 år.
Vi har ca. 20-25 arrangementer om året.

Vi har mange forskellige arrangementer bl.a. navngivning af hjemmeværnsfartøjer, fregatskydning, Kastelskoncerter, nytårskoncerter og ikke mindst vores egen årlige forårskoncert.

Vi øver hver onsdag kl. 19-21.30 Fabriksparken 26, Glostrup
 
Vil du være med?
 
Vi kan altid bruge flere spilleglade kvinder.
 
Kontakt Premierløjtnant Anita Skov Jensen 28566723 for booking eller medlemsskab.
 
Om Marinehjemmeværnet
 
Når der sker ulykker til søs, er Marinehjemmeværnet ofte den nærmeste hjælp. Det kan være, når mennesker eller skibe er kommet i havsnød, eller det kan være til opgaver ved olieforurening eller andre miljøulykker.
 
Marinehjemmeværnet deltager som fast element i overvågningen af de danske farvande i tæt samarbejde med Søværnets Operative Kommando.
 
Udover de sejlende enheder har marinehjemmeværnet også en række enheder til havnebevogtning. De kaldes Maritime Force Protection (MFP). Disse frivillige soldater indsættes, eksempelvis, til bevogtning af søværnets skibe og flådestationer samt på udenlandske flådefartøjer på besøg i danske civile havne.
 

 Følg os på facebook

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224