Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Amager

Velkommen til Politikompagni Amagers hjemmeside.

 

Politikompagni Amager er et af de største Politikompagnier i København, vi er ca. 100 aktive som præsterer 15.000 til 20.000 timer aktiv tjeneste i løbet af et år, hvilket gør os et af de mest aktive kompagnier i Hjemmeværnet.

Politikompagni Amager er en militær enhed, der leverer støtte til politiet, når behovet opstår. Vi hedder Amager, da kompagniet historisk set hørte til på Amager, nærmere bestemt politistationen beliggende på øen. I 2011 flyttede hjemmeværnsdistrikt København til Svanemøllen kasserne og vi flyttede med til vores nuværende kompagnilokaler på kasernen.

Politikompagni Amager leverer ca. 3000 timer i støtte til Københavns politi årligt, baggrunden for denne støtte er vores militær færdigheder, der gør os i stand til at yde denne støtte på et højt fagligt niveau. Vi bruger vi megen tid på at vedligeholde de militære færdigheder, og deltager på militærøvelser i hele landet. Kompagniet mødes den første onsdag hver måned, hvor vi træner og øver vores færdigheder for altid at kunne yde vores bedste.

Kompagniet består i dag af:

Kommandodelingen

Er den deling
 der styrer kompagniets personel, logistik og økonomi. Delingen leverer føringsstøtte i forbindelse med de større indsætteler og øvelser.

·         I denne deling er alle stillingerne besat – og optager kun få medlemmer hvert år

1. Politi deling

Delingen løser både støtte til vores opgaver for politiet, men bruger megen tid på de militære færdigheder, deltager på mange øvelser, og har et højt fagligt og aktivitets niveau.

Delingen lægger min. 100+ timers tjeneste hvert år pr. medlem.

·         Delingen optager nye folk i øjeblikket.

2. Politi deling

Delingen støtter særligt vores opgaver til politiet, men har ligesom 1. deling et højt fagligt- og aktivitetsniveau.

Delingen lægger min. 50 timers tjeneste hvert år pr. medlem, med 50/50 på opgaver og støtte til politiet og de militær færdigheder.

·         Delingen optager nye folk i øjeblikket.

3. Politi deling

Delingen består hovedsaligt af folk, der kan møde 24 timer om året, som er mindste kravet for at kunne være medlem af den aktive del af hjemmeværnet.

Forudsætninger for at kunne blive en del af delingen er, at man har gennemført sin uddannelse, og derfor optages der ikke nye medlemmer i denne deling.

4. Bevogtnings deling

Delingen er kompagniets specialister i bevogtning, og hovedparten af deres aktiviteter anvendes på vedligeholdelse militære færdigheder – delingen støtter politidelingerne ved de større indsættelser med afspærringsopgave, men det meste af deres tid går med træning og øvelser. 

Delingen lægger 200+ timers tjeneste hvert år, og har krav til din fysiske tilstand

·         Delingen optager nye folk i øjeblikket.

​​​​​​​​

 OE Oversigt

 Her bor vi

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224