Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​INF'erne i det grønne

Hilsen

Tak for år 2015 - Velkommen til år 2016

20-12-2015
Nu kan POHVK ARH snart se tilbage på endnu et travlt år, hvor vi har været ude til mange indsættelser, både varslede og uvarslede. Vi kan være stolte over, at vi igen har løftet opgaven til alle parters tilfredshed, selvom vi nok er nogle stykker, der har ”fået fingeren”, set hovedrysten og været udsat for dumme bemærkninger og/eller ukvemsord. Vores hvervgiver, Politiet, har været meget tilfredse, ligesom arrangørerne, og så kan vi også være det. Stor tak til alle, der har været med til at løfte denne opgave.
 
Vore INF’ere har også været travlt beskæftiget i 2015 og har deltaget i fælles enhedsuddannelse og øvelser. Nogle af dem har også deltaget i færdselsreguleringsopgaver. Stor tak til dem for deres indsats i 2015.
 
På KMP-Udrykningen i 2015 var det godt at se, at alle DEL var repræsenteret og, at vi så nogle, som vi ellers ikke ser til daglig. Alle er velkommen til KMP-Udrykningen i 2016 eller til andre aktiviteter i KMP.
 
KMP har en del personer i sneberedskabet. De har også haft et travlt år, med omskoling og glatbane-kørsel. Nu skal alle i sneberedskabet have glatbane-uddannelsen, så har du ikke glatbane-uddannelsen, bør du hurtigst muligt få denne, se på hjv.dk, hvornår den gennemføres.
 
Verden uden for KMP står ikke stille og vi har også mærket virkningen af Politiets øgede indsats mod/forebyggelse af terror, bl.a. ikke kunnet låne GRP-vogne til KMP-Udrykningen. Som det er fremgået af dagspressen taler Politiet og HJV om muligheden for at anvende HJV-personel til bevogtningsopgaver. Dette er afledt af, at Politiet har vanskeligt ved at kunne køre den almindelige daglige drift videre. Der arbejdes med problemstillingen for nuværende, men der foreligger ikke noget konkret på nuværende tidspunkt, hverken antal eller krav til styrken, uddannelsesmæssigt og/eller indsættelsesmæssigt. Er der uddannelsesmæssige krav i den forbindelse, vil vi klare disse, men for nuværende venter vi på, hvad HJK og Rigspolitiet finder ud af.
 
Når vi taler om uddannelse iværksætter KMP i 2016 et nyt initiativ. Ca. en gang om måneden vil der være KMP Uddannelse af 3-4 timers varighed. Emnerne fremgår af hjv.dk. Ideen med initiativet er, at gennemføre en fælles uddannelse i noget alle i KMP bør have kendskab til, og aflaste den enkelte DEL fra at gennemføre egen uddannelse i samme fag eller område. Vi har valgt at lade DEL og/eller enkeltpersoner stå for uddannelsen, som de typisk har fagkompetence indenfor. DEL kan selvfølgelig selv fortsat gennemføre uddannelse, hvis de har behov, ligesom de kan afholde DEL-møder.
   
År 2016 forventer vi bliver et travlt år, både indsættelsesmæssigt, uddannelsesmæssigt og øvelsesmæssigt. Vi forventer stort set de samme varslede indsættelser som i 2015, bl.a. Tour de Himmelfart, og flere endnu. Hvis du gerne vil hjælpe, er kravet politifunktionskursus eller færdselsreguleringskursus.
 
Uddannelsesmæssigt er der det nye initiativ og et forøget antal skydedage, hvor man kan træne skydning og våbenbetjening. Vi gennemfører KMP-Udrykningen 2016 i Hevringlejren, sammen med kurset Taktisk Leder Hjemmeværn, TAKLE HJV. Begge aktiviteter er på hjv.dk, den ene under KMP og den anden under Hjemmeværnsskolen.
 
Øvelsesmæssigt er der flere øvelser i løbet af året, hvor vi får mulighed for at øve vore opgaver. Hjemmeværnet gennemfører den 3-5 JUN 2016 en landsøvelse omkring Fredericia. Vi skal bl.a. stå for TCP (Trafikkontrolpunkt). Det skal vi nok lige øve lidt, da det er flere år siden det var en uddannelse i HJV. Øvelsen vil også indeholde opgaver for bevogtningssoldater og infanterister.
 
Endnu en gang tak for indsatsen i 2015 og velkommen til et travlt og interessant år 2016.
 
Du og din familie/nærmeste ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
 
KMP Ledelsen
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring