Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmev�rnskompagni Fredericia

​​Politihjemmev�rnskompagni Fredericia har til huse p� politig�rden i Fredericia.

 
Vi er et Kompagni som har et h�jt aktivitetsniveau s�ledes bidrog kompagniet med over 6000 timer i 2019​ til hj�lp og st�tte for politi og samfund.
Vores kompagni yder almindelig hj�lp til politiet.

Noget af det vi laver er.

� Trafikregulering.
� Afsp�rring.
� Bevogtning.
� Transport af politi k�ret�jer til st�rre begivenheder.
� Evakuering.
� Efters�gning.

Og meget meget mere.

Nogle af de opgaver kompagniet har l�st igennem tiden er

� Brand p� Fredericia Havn​
� Bevogtning af flere brandtomter
� Trafik Reguleringer ved Fredericia Messecenter.


Vi afholder l�bende uddannelse og �velser for at vedligeholde vores kompetencer og dermed sikre at folk har de f�rdigheder som der er brug for n�r de inds�ttes for at hj�lpe politi og samfund.

Kompagniet har et godt og st�rkt kammeratskab og kombineret med et f�lles ansvar sikre det et h�jt engagement. Vi l�gger v�gt p� kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus p� at opgaverne bliver l�st p� den bedste m�de og til mindst mulig gene for samfundet.

Opgaverne bliver l�st af medlemmer, med forskellige foruds�tninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og fysik.

Kompagniet ledes af Kompagnichef kaptajn ​Brian Nielsen som er den overordnede ansvarlige for kompagniet.


Korporal Thomas Rasmussen har ansvaret for hvervning af nye medlemmer.
 
​​​​​​​​​​​​

 OE Nyheder

 OE Oversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224