Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Fredericia

 
 • Kompaniet har til huse på politigården i Fredericia.

  Vi er et Kompagni som har et højt aktivitetsniveau således bidrog kompagniet med over 4000 timer i 2013 til hjælp og støtte for politi og samfund.
  Vores kompagni yder almindelig hjælp til politiet.

  Noget af det vi laver er.

  • Trafikregulering.
  • Afspærring.
  • Bevogtning.
  Transport af politi køretøjer til større begivenheder.
  • Evakuering.
  • Eftersøgning.

  Og meget meget mere.

  Nogle af de opgaver kompagniet har løst igennem tiden er

  • Tankvogns brand i Kolding 2008.
  • Bevogtning af flere brandtomter
  • Trafik Reguleringer ved Fredericia Messecenter.

  Vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer og dermed sikre at folk har de færdigheder som der er brug for når de indsættes for at hjælpe politi og samfund.

  Kompagniet har et godt og stærkt kammeratskab og kombineret med et fælles ansvar sikre det et højt engagement. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på at opgaverne bliver løst på den bedste måde og til mindst mulig gene for samfundet.

  Opgaverne bliver løst af medlemmer, med forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og fysik.

  Kompagniet ledes af Kompagnichef kaptajn Paw A. Peters som er den overordnede ansvarlige for kompagniet.
  Uddannelsesstøtteofficer premiereløjtnant Jens N. Handberg der er ansvarlig for kompagniets uddannelse.
  Kommandobefalingsmand Oversergant H. P. Henningsen som er ansvarlig for administration af personel og økonomi.

  Rekrutteringsofficer Løjtnantl Brian Nielsen som har ansvaret for den interne og eksterne information, samt hvervning af nye medlemmer.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224