Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Amerikanere, danskere - forfatteren på knæ forrest

GME-F 60 +/-

- eller "UDDANNELSESWEEKEND for Seniorer".  Vores udsendte, Torben Hansson - rapporterer.

21-10-2014
Ja – kært barn har mange navne, men uanset hvad man kalder denne uddannelse,
selv om kravene til deltagelse er blevet lempet, er det en uddannelse, som det er værd at deltage i.
I år blev kurset afholdt 20. – 22. juni dvs. fra fredag til søndag og fra kompagniet deltog Marianne og Ken (derfor 60-) og undertegnede (60+) og vi fik således mulighed for at møde hjemmeværnskammerater fra andre enheder både under hyggelige forhold og under uddannelse. Samtidig var instruktørerne udvalgt med omhu – hvilket betød, at de både havde en stor faglig viden og en stor tolerance-tærskel, så de kunne klare elevernes mange års erfaring og til tider, ikke alt for disciplinære opførsel.
Vi mødte fredag til morgenkaffe og derefter havde vi cheftime. Resten af dagen blev vi undervist i ”Indsats- og katastrofepsykologi” – vi havde alle (sammen med indkaldelsen) fået lektier for, idet vi skulle sætte os ind i emnet ved at læse en lærebog fra Hjemmeværnsskolen på 62 sider.
Herefter var der tid til aftensmad og så i gang med undervisning i ”Førstehjælp” inden der blev tid til natmad, hygge og søvn.
Lørdag morgen sad vi parate på vores pladser kl. 08:00 klar til at fortsætte med at lære om førstehjælp og have praktisk prøve.
Frokost og tid til en ”morfar” inden vi skulle lære noget om ”Bevogtning fred”. Her havde kursuslederen engagerer en ung, kvindelig gruppefører, som havde været udsendt til Kosovo og været en del af den hjemmeværnsstyrke, som havde bevogtet lejren dernede. Altså en, som på sin egen krop, havde prøvet at lave ”bevogtning fred” i et fremmed område.
Så – kammeratskabsaften og i seng.
Søndag startede med, at en af deltagerne fortalte om det historiske arbejde ved hjemmeværnsdistriktet og herefter var det skydning, som stod på programmet. Målet var, at vi skulle gennemføre / bestå en kontrolskydning K7, som gav ”tilladelse” til at optræde som bevæbnet vagt, men først skulle vi have opfrisket vor våbenbetjening og lave indskydning.
Så var det tid til afslutning samt evaluering, men der var også arrangeret brunch, hvor vi skulle møde alle de hjemmeværnssoldater og amerikanske soldater, der havde deltaget hele ugen i hjemmeværnsdistriktets BOOTCAMP.
Og hvad fik vi så ud af det?
·     Et dejligt samvær med ligesindede og 31 timers uddannelse af dygtige og engagerede instruktører samt en masse ”Q”-er.
·     Et ”Q” i at klappe hund. Denne uddannelse har dog – endnu – ikke fået et 8-cifret Q-nummer, men HJV har udgivet en bestemmelse, som fortæller hvordan man skal opføre sig, hvis der deltager hunde i en øvelse: ”Vejledning i forhold ved anvendelse af hund”, VIFAHU.
Det er andet år hjemmeværnsdistriktet laver et særligt arrangement for seniorerne og igen i år, var det en succes til glæde for deltagerne, men også til glæde for de enheder de kommer fra. Planlægning af næste års aktiviteter for seniorer ved distriktet er i gang og en arbejdsgruppe bestående af kontaktofficer ved Hjemmeværnskompagni KDO-Køge, Lars Kruse, tidligere kompagnichef ved Hjemmeværnskompagni Greve-Solrød, Hakon Dahl og undertegnede er i sving. Der bliver igen tale om en GME-F weekend, men også andre aktiviteter. Målet er selvfølgelig uddannelse men også opbygning af et netværk til gavn for den enkelte og for helheden.
Lad os ses selvom du skal bruge en weekend på det. Og der er plads til alle – en af deltagerne i år benyttede rollator efter en hofteoperation og blev hentet og bragt hver dag.
Med venlig hilsen og tak.
Torben Hansson
GVSK 7 / Seniorgruppen
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring