Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Hvem er vi    

 
 
Politihjemmeværnskompagni Køge holder til på Køge Hjemmeværnsgård nord for Køge men har også aktiviteter på politistationen i Køge.
  
Politikompagniet består af frivillige, som har skrevet kontrakt med Hjemmeværnet, der yder militær bistand til samfundet. 
I dagligdagen er det fritiden, der bruges på uddannelse og træning.
 
Politiompagniet er specialiseret i at yde almindelig hjælp og særlig hjælp til politiet.
 
Almindelig hjælp er assistance til politiet i fredstid ved regulering af trafik, afspærring af gerningssteder, eftersøgninger, katastrofer (større ulykker) og andre, ekstraordinært mandskabskrævende aktiviteter, hvor politiet har brug for at supplere egne ressourcer, som ellers skulle have udført opgaven.
 
Særlig hjælp er bistand med anvendelse af politiets magtbeføjelser (herunder våben).
Særlig hjælp kan kun ydes i krig og krigs-lignende situationer – eller i en krise – når politiets anmodning er godkendt af Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.
 
Derudover er politikompagniet trænet i almindelige hjemmeværnsopgaver.
 
Politikompagniets normale operationsområde er Midt- og Vestsjællands Politikreds.  Men i særlige situationer, kan der også være tale om at yde støtte i andre dele af landet.

 Her bor vi

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring