Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Fanerne bæres ind til tonerne af Prins Jørgens March

Julegudstjeneste i Maribo Domkirke 2019

Den 11. december afholdte HDSLF den årlige julegudstjeneste i Maribo Domkirke

12-12-2019

​I går aftes ​gennemførte HDSLF den årlige julegudstjeneste, med besøg af bl.a. chefen for Landsdelsregion Øst Oberst Peer Sander Rouff samt andre prominente gæster.

Det var en smuk gudstjeneste hvilket MUHVKSST blandt andet var en kraftigt medvirkende årsag til, da de med musikalske indspark undervejs gjorde aftenen til noget ganske særligt.

Politihjemmeværnskompagni Næstved var selvfølgelig tilstede med 9 m/k og vores fane, som Jannik og Pia på smukkeste vis bar ind i kirken.

Da den officielle gudstjeneste var tilendebragt, var HDSLF vært for lidt lækkerier i sognehuset. Under denne seance benyttede chefen for HDSLF Oberstløjtnant Michael Meelby Vibholm lejligheden til at sige tak for året der gik, og kom i sin tale ligeledes ind på tre meget væsentlige begivenheder fra året der gik. Såfremt man ønsker at læse talen i sin helhed, læser du blot videre under billedet, da talen i sin helhed er klippet ind herunder.

 

Kære alle,

Vi står nu med hovedparten af 2019 bag os, og jeg kan se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor jeg vil hæfte mig ved tre begivenheder. I marts fejrede HJV dets 70 fødselsdag ved en stor parade, men deltagelse fra Hendes Majestæt Dronningen, i Nymindegab. HDSLF gennemførelse af vores årlige feltøvelse, hvor gennemførelsen bevidst var lokalt forankret, hvilket medførte, at deltagerantallet blev fordoblet i forhold til tidligere års deltagerantal. Og endeligt udmøntningen af nye opgaver til distriktet, som en konsekvens af Forsvarsforliget. For disse nye operative opgaver har Distriktet gennemført skarp planlægning i koordination med relevante samarbejdspartnere, og jeg forventer dette vil fortsætte ind i 2020, når Distriktet vil fokusere på at udarbejde generiske planer til løsning af mulige hændelser fastlagt i det nationale risikobillede.

Vi er alle et år klogere på hinanden, og det er min vurdering, at vi alle står godt rustet til at eksekvere, og planlægge kommende opgaver eller planer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle, hver og en, for samarbejdet i 2019, og naturligvis for at give møde netop i dag. Jeg vil således gerne rette en tak til foranstående og ligestillede enheder i HJV, i FSV, politiet og det øvrige civile beredskab.

Tak til Sogne – og pilgrimspræst Anne-Louise Hanson for en flot gejstlig handling. Også en tak til organist Betty Nielsen, samt menighedsrådet for lån af sognehus og kirke.

Jeg vil gerne rette en stor tak til min stab for energisk, fokuseret og loyalt at gribe alle opgaver fra det omkringværende miljø eller fra undertegnede, og følge dem til dørs, til gavn for helheden.

Min sidste, og største tak skal naturligvis tilfalde mine soldater - i form af mine kompagnichefer og deres soldater. Mine kompagnier har i 2019, til dags dato, med ca. 800 aktive, leveret ca. 101.000 timer fordelt med 6000 timer til det civile beredskab, 3800 timer til støtte for Forsvaret og ca. 90.000 timer til enkeltmands-, funktions- og enhedsuddannelse – et gennemsnit på 125 timer pr soldat. Dette medfører blandt andet, at HDSLF pt. har 199 soldater certificeret til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke, hvorfor der kun kan stå respekt omkring denne produktion og villighed til at uddanne sig, og stille op. Unødvendigt at sige det, men jeg er stolt over at stå i spidsen for en organisation, der er så engageret og udviser en så stor vilje til at gøre en forskel, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det samme gør sig gældende for forsamlingen her, og dybt ind i det danske samfund.

HDSLF er, efter min vurdering, netop nu positioneret til den nuværende situation og rede til at omfavne forandringer, således vi kan forblive relevant, og derfor troværdigt kan værne om hjemmet.

Endeligt vil jeg gerne ønske jer, og jeres, et hjerteligt ønske om en glædelig jul, og et lykkebringende 2020.

Oberstløjtnant Michael Meelby VibholmVi sluttede en fantastisk hyggelig aften med fællesspisning.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224