Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Politihjemmeværnet i Slagelse

Et moderne Politihjemmeværnskompagni i udvikling med base i Slagelse. Ud over den almindelige militære uddannelse, har vi gennemført en Politifunktionsuddannelse

Politihjemmeværnskompagni Slagelse er i konstant udvikling, med fokus på det omkringliggende samfunds behov for et stærkt beredskab.
 
Vi er et hjemmeværnskompagni med base i Slagelse. Men vi er mere end blot et almindeligt kompagni. Vi er en enhed indenfor hjemmeværnet, der ud over den almindelige militære uddannelse har modtaget en politifunktionsuddannelse, der sætter os i stand til at løse opgaver for og sammen med politiet i både freds- og krigstid. Vi løser til dagligt opgaver for Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, såvel som støtte til Forsvaret og beredskabet i øvrigt.
 
Vores kompagniområde dækker Slagelse og Sorø kommuner, men vi kan blive indsat over hele Danmark, hvis der opstår behov for det.
 
Om Hjemmeværnet
 
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224