Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Vores enheder

Stabshjemmeværnseskadrille 200 (STHVE 200) er oprettet til støtte for Flyverhjemmeværnet (FHV) og Flyverhjemmeværnseskadriller (HVE) ved indsættelse på en flyvestation eller feltflyveplads.

Vi dækker hele Danmark fra Nord til Syd og fra Øst til Vest.

Vores særkende er et stort engagement, fælles ansvar og godt kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udvikling ønsker. Vi sætter arbejdsmiljø og miljøforhold højt, lige som vi sætter en ære i at være det gode eksempel.
 
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
 
STHVE 200´s opgaver kan deles i en "Trekant" bestående af,
  •  Flyverhjemmeværns Wing Element (FWE)
  •  Frivillig stab (FRIV ST)
  •  Flyverhjemmeværnets Musikkorps

som hver især løser forskellige opgaver i forskellige relationer.

 
Som medlem af STHVE 200, er man sammen med andre i løsning af de opgaver der er på en Flyvestation (FSN). 
 
Har man særlige kvalifikationer er der tjeneste i et af de tre ELM der støtter øvrige Eskadriller og Flyverhjemmeværnet, eller tjeneste i FRV ST der støtter Flyverhjemmeværnet.
 
 Herudover, er der et ledelseselement. De tre elementer og FRV ST er beskrevet nærmere længere nede på siden.

 

Ledelse
Eskadrillens ledelse består af
Eskadrillechef: Den overordnede ansvarlige for eskadrillen.
Næstkommanderende: Den uddannelsesansvarlige for eskadrillen og chefens stedfortræder
Uddannelsesstøtteofficer: Den ansvarlige for uddannelsens gennemførelse
Rekrutteringsspecialist: Den ansvarlige for tilgang til eskadrillen.
Administrationsspecialist: Den ansvarlige for det administrative i Eskadrillen

Flyverhjemmeværnets Wing Element (FWE)
De 4 FWE er i det daglige placeret på Flyvestationerne Aalborg - Karup - Skrydstrup og på Roskilde Lufthavn, men kan også have til opgave at oprette FWE på en feltflyveplads.
Når et FWE er oprettet, vil den normalt blive på stationen eller blive overdraget til den Eskadrille der har fået opgaven på FSN.
 
Der afholdes passende møder ud over uddannelse og øvelser i hver FWE.
Et FWE består af personel der virker i funktioner som Stabshjælper/administrativ - Logistik - Stabshjælper/Kører og sikrings- og bevogtningsgrupper, samt Bevogtningsassistent.

 

UDDANNELSESELEMENTET.
Støtte alle øvrige Eskadriller i Danmark inden for områderne felttjeneste, skydning, førstehjælp, hundetræning og øvrige uddannelser.
Sammen med de lokale instruktører i Eskadrillerne danner de et "rejsehold" med specialviden.
 
INFORMATIONSELEMENTET
Støtter Flyverhjemmeværnsdistriktet og alle Eskadrillerne med Informationstjeneste, herunder diverse udstillinger og kampagner. ELM støtter endvidere FHV med udgivelser og historisk materiale.
 
IT-ELEMENTET
Støtter Distriktet og Eskadrillerne med hjemmesiden (HJV:DK) og lign IT opgaver
 
FRIVILLIGE STAB (FRIVST)
Støtter Stabseskadrille 200 (STHVE 200) og Myndigheden (MYN) med stabstjeneste. Ved anvendelse af FRIVST, kan der således under kriser og øvelser, arbejdes 24 timer i døgnet.
FRIVST støtter også med forbindelsesofficerer ved FWE, lige som der i FRIVST også er Læge, Flyverpræst og CBRN personel enkadreret.

  

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224