Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

 1. bevogtningsdeling

Om bevogtningsdelingen:
 
I 1. deling har førerne et højt ambitionsniveau. Vi vil ikke ’nøjes’, men ønsker at skabe veluddannede og kompetente soldater med en skarp militær profil. Det får man kun gennem et højt engagement og vedholdende aktivitet.
 
Det betyder masser af forberedelse for den mødeansvarlige. Hvert eneste delingsmøde har derfor et relevant indhold, er udfordrende samt ikke mindst byder på ny viden eller rutinering af tidligere indlært stof. For at opnå det, er møderne derfor præget af en høj grad af elevaktivitet.
Udover delingsmøder hver anden uge, er der naturligvis skydning, uddannelsesweekender og øvelser.
 
Dig:
 
Hvis du vil være en del af Bevogtningsdelingen, kræver det til gengæld noget af dig. Møder du kun op hver tredje måned, vil du ikke få særligt meget ud af, hvad vi tilbyder dig. Jo mere du engagerer dig i delingen, møderne og øvelserne, des mere får du igen i form af kammeratskab, uddannelse, oplevelser, ansvar og muligvis personlig udvikling.
 
Vi forventer at du deltager aktivt i kompagninets hovedaktiviteter samt tager den uddannelse, der er relevant for din funktion.
Samtidigt er det velset, at komme med forslag til emner man ønsker taget op på delingsmøderne, så uddannelsesniveauet for den enkelte soldat kan løftes og udvikles.
Har du på længere sigt ambitioner om at tage en instruktør-, fører-, eller lederuddannelse kan det også lade sig gøre – hvis kompagniledelsen mener dig egnet.
 
Er du stadig interesseret efter at have læst ovenstående, eller har du nogle spørgsmål om bevogtningsdelingen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224