Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Bliv medlem af Stabshjemmeværnskompagni København

Bliv medlem af Stabshjemmeværnskompagni København

Stabshjemmeværnskompagni København dækker hele Københavns politikreds som omfatter København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune og dækker et område på ca. 171 km² med godt 630.000 indbyggere.

foto6.jpg

Som medlem af hjemmeværnet stiller vi nogle krag til dig, du skal som det første gennemfører


Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse (LPU)

Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse er en grundlæggende militær uddannelse, som skal gennemføres af alle nye medlemmer, der ikke har aftjent værnepligt eller har tilsvarende uddannelse i forsvaret.

 

Muligheder for gennemførsel

Uddannelsen består af 4 moduler, som tilsammen varer 250 timer. Alle moduler skal være gennemført i løbet af de første 3 år, og modul 1 (grunduddannelsen) skal gennemføres inden for det første år.

 

Uddannelsen kan gennemføres som enkeltmoduler, der hver varer 4 - 9 dage, eller som et samlet forløb på hjemmeværnets bootcamp.

 

Modul 1 - Grunduddannelsen

Dette modul er fælles for alle dele af hjemmeværnet og indeholder grundlæggende emner, som f.eks. våbenuddannelse, førstehjælp, idræt og vagttjeneste. Modulet gennemføres over 9 dage og begynder typisk fredag og afsluttes søndag ugen efter.

Modul 2 - Totalforsvar

Modulet har fokus på støtte til samfundet og indeholder eksempelvis bevogtning, våbenuddannelse og orienteringslære.

Modul 3 - Feltuddannelse

På modulet udbygges de militære færdigheder blandt andet gennem uddannelse i taktik og kampformer. Her indgår også førstehjælp.

Modul 4 - Bevogtning

Det sidste modul indeholder en bevogtningsøvelse samt skydeuddannelse.

Den Lovpligtige Uddannelse er absolut nødvendig for at kunne gøre tjeneste i hjemmeværnet. Indtil du har gennemgået

uddannelsen, kan du ikke færdiggøre din funktionsuddannelse. Få derfor din Lovpligtige Uddannelse gjort færdig. Det betaler sig!


Om Stabshjemmeværnskompagni København

Stabshjemmeværnskompagni København ( STHVK KBH ) løser Hærhjemmeværnets kerneopgaver, som er overvågning, bevogtning, sikring, kamp fra stilling og støtte til det øvrige Totalforsvar og støtter desuden Danmarks civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.

Vi var f.eks. med til at afvikle en del af de praktiske forhold omkring sikkerheden ved præsident Bushs besøg i 2005, COP15 og senere i forbindelse med afspærring af et større skovareal, ved Søndermarken og Frederiksberg Have efter attentatforsøget mod Lars Hedegaard.

Vi afholder løbende uddannelse og øvelser for at vedligeholde vores kompetencer

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224