Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Frivillig Stab

​​​​​​​​​​​​Den frivillige stab består af 19 frivillige stabsofficerer, som indgår i Hærhjemmeværnsdistriktet​ Københavns udvidede stab.


Den frivillige stab (FRIVST) støtter distriktetschefen i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt føring af underlagte/sammenstykkede enheder i fredsindsættelse, krise og krig. Den frivillige stab er administrativt underlagt stabskompagniet, men refererer operativt til distriktschefen.

Stabsofficererne i den frivillige stab har primært til opgave at bemande føringsinstallationerne på distriktets kommandostation (KSN), i tæt samarbejde med stabskompagniets stabsdeling. Distriktets føringsinstallationer består dels af planlægningscentret hvor tolv stabsofficerer indgår i arbejdet og dels af Situationscentret hvor seks stabsofficerer gør tjeneste når centret er aktiveret. 
 
Planlægningscentret (PLANC) har til o​​pgave at udarbejde Distriktets operationsplaner, fra distriktet modtager foresattes befaling til distriktschefen kan udgive distriktets operationsbefaling. Dette skal almindeligvis kunne gøres på maksimalt seks timer for en kompetent og trænet stab. PLANC er således primært aktiveret i situationer med større og mere omfattende planlægningsopgaver.

Situationscentret (SITC) skal derimod kunne være aktiveret 24 timer i døgnet, på ubestemt tid og består derfor af flere hold, der i en vagtturnus er vagthavende officer. SITC moniterer løbende situationen og varetager distriktets føring i forbindelse med distriktets igangværende operationer. 
 
Hjemmeværnsdistrikt Københavns frivillige stab har flere ledige funktioner og søger derfor efter interesserede medlemmer i hjemmeværnet, som kunne have lyst til at prøve kræfter med stabsarbejdets komplekse opgaver.

Ligeledes er  arbejdet i Planlægningscentret og Situationscentret helt afhængig af en kompetent, rutinet og fuldt bemandet stabsdeling. I stabskompagniets stabsdeling er der også ledige funktioner for interesserede med stor lyst til et tæt samarbejde og gode IT-kompetencer.

Er du interesseret og vil høre mere kan du kontakte:

Lars Lars Christiansen
Chef for den frivillige stab

MailMail: Mail: hdkbh-chfrivst@hjv.dk
Tlf.: 4074 4103​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Ledige stillinger

Stabsdeling

 Fakta

​Den frivillige stab
er normeret med
19 stabsofficerer:
- Chef for staben
- Administrationsofficer
- To transportofficerer
- To efterretningsofficer
- Fire operationsofficerer
- Fire forbindelsesofficerer
- Signalofficer
- CBRN-officer
- Pionerofficer
- Distriktslægen
- Distriktets feltpræst

 Kontaktpersonoplysninger

Ingen kontakter er konfigureret.

 Links bag login

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224