Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​KN Lars Christiansen er oktober 2015 tiltrådt som 
chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Frivillige Stab. 

Ny chef for den frivillige stab i HDKBH

Her umiddelbart før årets STØVGAR er kaptajn Lars Christiansen tilstrådt som chef for Hjemmeværnsdistrikt København frivillige stab.  Lars har tidligere været både kompagnichef samt chef for Virksomhedshjemmeværnets frivillige stab.

15-10-2015
Pr. oktober 2015 er kaptajn Lars Langhoff afgået som chef for Distriktets frivillige stab og i stedet er kaptajn Lars Christiansen indtrådt som ny chef for den frivillige stab (FRIVST).
 
Lars har en fortid på 25 år i Forsvaret, heraf 14 år som stambefalingsmand ved III Opklaringsbataljon og 5. Opklaringseskadron ved Gardehusarregimentet i Næstved. Senere har Lars som seniorsergent af reserven, været tilknyttet dels Opklaringsbataljonens reservestyrke på Bornholm, dels Flyvestation Ålborg´s reserveentitet og endelig 2. Brigade´s reserveentitet, men valgte i 2013 at koncentrerer al sin tid i forsvarets frivillige struktur, på Hjemmeværnet.
 
Lars har været medlem af hjemmeværnet siden 2008 og heraf en periode som kompagnichef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Hærhjemmeværnsdistrikt samt senest som chef for Virksomhedshjemmeværnets frivillige stab. Lars har således et indgående kendskab og erfaring med arbejdet i en militær stab. Dertil medbringer Lars stor erfaring med arbejdet i de lokale beredskabsstabe (LBS) hos politikredsene på Sjælland, fra hans civil beskæftigelse.

Foran den nye chef for den frivillige stab (CH FRIVST), står en fortsat stor opgave med at fortsætte opbygningen af en effektiv operativ stab, der kan opstille og drifte et situationscenter i kontinuerlig drift (24/7) samt et plancenter i aktuelle planlægningsperioder, til støtte for distriktschefens føring af distriktets enheder.
 
Hvad er en frivillig stab?
Den frivillige stab består af 19 frivillige stabsofficerer, som indgår i Hjemmeværnsdistriktets udvidede stab.  Den frivillige stab er administrativt underlagt stabskompagniet, men refererer operativt til distriktschefen.

Stabsofficererne i den frivillige stab har primært til opgave at bemande føringsinstallationerne på distriktets kommandostation (KSN), i tæt samarbejde med stabskompagniets stabsdeling. Distriktets føringsinstallationer består dels af planlægningscentret og dels af situationscentret. 
 
Planlægningscentret (PLANC) har til opgave at udarbejde Distriktets operationsplaner, fra distriktet modtager foresattes befaling til distriktschefen kan udgive distriktets operationsbefaling. Dette skal almindeligvis kunne gøres på maksimalt seks timer for en kompetent og trænet stab. PLANC er således primært aktiveret i situationer med større og mere omfattende planlægningsopgaver.

Situationscentret (SITC) skal derimod kunne være aktiveret 24 timer i døgnet, på ubestemt tid og består derfor af flere hold, der i en vagtturnus er "vagthavende officer". SITC moniterer løbende situationen og varetager distriktets føring i forbindelse med distriktets igangværende operationer. 
 
Ledige stillinger som stabsofficer
Distriktets frivillige stab har flere ledige funktioner og søger derfor efter interesserede medlemmer i hjemmeværnet, som kunne have lyst til at prøve kræfter med stabsarbejdets komplekse opgaver. Er du interesseret i at høre nærmere, kontakt venligst chefen for den frivillige stab.
 
​Distriktets frivillige stab består organisatorisk af 19 stabsofficerer:

- Chef for den frivillige stab (kaptajn)
- En administrationsofficer (premierløjtnant)
- To transport- og forsyningsofficererer (kaptajn, premierløjtnant)
- To efterretningsofficererer (kaptajn, premierløjtnant)
- Fire operationsofficererer (kaptajn, premierløjtnant)
- Fire forbindelsesofficererer (kaptajn, premierløjtnant)
- En signalofficer (løjtnant)
- En CBRN-officer (løjtnant)
- En pionerofficer (løjtnant)
- Distriktslægen
- Distriktets feltpræst

Fakta

Den frivillige stab støtter distriktet i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt føring af underlagte/sammenstykkede enheder i fredsindsættelse, krise og krig.

 Seneste nyheder

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224