Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Tjenesten som operationsbefalingsmand foregår helt tæt på hvor beslutningerne træffes i hjemmeværndistriktets situationscenter, men vi har altid støvler på!

Vi søger to IT-rutinerede Operationsbefalings-mænd/-kvinder til hjertet af Distriktets Situationscenter!

Vil du yde en indsats på de indre linjer med operativ føring ved hjemmeværnets indsættelser, og vil du være med, der hvor beslutningerne tages?
Så er det muligvis dig, vi leder efter. Læs mere her!

09-03-2016
af Lars Christiansen, KN/CH FRIVST
 
​Hærhjemmeværnsdistrikt København er i rivende udvikling og står foran en lang række nye og omfattende opgaver ved hjemmeværnets indsættelser. Særligt i kommandostationens situationscenter står vi med udfordringer, der kræver flere engagerede og dygtige stabsbefalingsmænd, herunder to knivskarpe Operationsbefalingsmænd til at indgå på de to vagthold.
 
I distriktets situationscenter, som er hjertet af kommandostationen, arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige befalingsmænd og menige fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende og hektisk miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer på mange forskellige niveauer. Situationscentret skal kunne være operativt 24/7 ved større indsættelser og består derfor af en række vagthold, der bestrider nøglefunktionerne, hvoraf den ene er funktionen som operationsbefalingsmand.
 
 

Vi søger

Stabskompagniet søger to Operationsbefalings-mænd/-kvinder til stabsdelingen, som er under opbygning. Stabsdelingen består af i alt 24 frivillige medlemmer af hjemmeværnet.
En løjtnant, 9 stabsbefalingsmænd (sergenter og oversergenter) samt 14 menige.
 
I det daglige fylder egen uddannelse, øvelser og det almindelig hjemmeværnsliv, som i enhver anden hjemmeværnsenhed. Men når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, er Operations-befalingsmanden fast placeret i Situationscentret (SITC) ved siden af Vagthavende Officer (VO), som dennes nærmeste hjælper.
 
Vagthavende officer fører på vegne af Distriktschefen de indsatte enheder og skal hele tiden at have et fuldstændigt overblik over alle operative forhold ved distriktet og underlagte enheder.
 
Vagthavende officer har brug for en meget IT-stærk operationsbefalingsmand, der kan støtte med styring af de forskellige førings-dispositioner i en række forskellige IT-systemer. Som operationsbefalingsmand har du den meget centrale tovholder-rolle i distriktets situationscenter og vil normalt have meget travlt, hvorfor du skal have det godt med at være den meget rolige og solide stenstøtte i de oprørte vande.
 
Funktionsgraden er oversergent/sergent, og operationsbefalingsmanden referer i det daglige til stabsdelingsføreren, men vil, når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, referer til Vagthavende officer og stabschefen.
 
 

Du tilbydes

Du bliver en del af en kommandostation i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange nye udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i landets hovedstad København medfører. Senest er vi begyndt at øve os i at indsætte distriktets beredskabsstyrke i rammen af ”særlig hjælp”, og derfor skal vi fremover være endnu skrappere i situationscentret.
 
Udviklingen i hjemmeværnets opgaver betyder at uddannelse i nye og mere dynamiske stabsprocedurer og tørtræning fylder meget lige nu. Du tilbydes at blive en central person i denne udvikling, hvor du vil få stor indflydelse. Den frivillige stab og stabsdelingen tæller både helt nye, såvel som erfarne stabsrotter, så der er helt sikkert også plads til dig, der bare har mod på noget nyt.
 
Samtidig er du medansvarlig for at stabsdelingen leverer kompetente og rutinerede stabshjælpere til støtte for arbejdet i distriktets kommandostation, hvorfor der forestår en udfordrende og fortløbende daglig opgave med rekruttering til, fastholdelse og uddannelse af stabsdelingen således at der altid kan leveres en høj kvalitet. Og endelig bliver du én af en flok glade, engagerede og dygtige hjemmeværnsfolk med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet.
 
 

Det forventes

I et stillingsopslag som dette, kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at indgå i på en kommandostation med en meget stor parathed, der gør, at vi ”næsten” altid kan samle et funktionsdueligt situationscenter på under en time. For at kunne indgå i den faste bemanding i situationscentret, skal du kunne opnå og fastholde sikkerhedsgodkendelse til Fortroligt.
 
Du er formodentlig allerede befalingsmand i hjemmeværnet og har erfaring med operativ føring og måske operativ stabstjeneste på en kommandostation. Alternativ har du måske en fortid i forsvaret eller forsvarets reserve og medbringer måske nogle akademiske eller analytiske kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse.
 
Din personlighed er altafgørende og et højt smittende humør er en vigtige egenskab. Du har det godt med at være rolig og robust i orkanens øje, ligesom gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber er helt uundværlige egenskaber. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som grundighed, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes i funktionen.
 
Du er som medlem af hjemmeværnet naturligvis villig til at tage både funktionsrelateret og gradsrelateret uddannelse indenfor en rimelig tidshorisont, samt i øvrigt deltage i de opgaver der løbende stilles til stabsdelingen og til dig som operationsbefalingsmand specifikt. Anvendelse af moderne IT er og bliver, i stadig stigende grad, et vilkår for stabsarbejdet, hvorfor du bevæger dig rutineret rundt i det digitale univers.
 
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du høre mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak. 
 
Tino B. Hansen                                                                  Lars Christiansen
Fg. chef for Stabskompagniet                                          Chef for den frivillige stab
Tlf.: 3141 5036                                                                  Tlf.: 4074 4103

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København og Stabskompagniet har domicil på Svanemøllens Kaserne, København Ø

 Seneste nyheder

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224