Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Tjenesten som Administrationsbefalingsmand varetages primært i kommandostationens planlægningcenter, hvor distriktets indsættelse planlægges og befalingerne udarbejdes.

Vi søger en ansvarlig og engageret Administrationsbefalings-mand/-kvinde til Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns plancenter!

Vil du yde en indsats på de indre linjer ved hjemmeværnets indsættelser og vil du være med, hvor beslutningerne tages?
Så er det muligvis dig, vi leder efter.
Læs mere her!

06-08-2016
af Lars Christiansen, KN/CH FRIVST
 
​Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns kommandostation (KSN) står foran en lang række nye og omfattende stabsopgaver ved hjemmeværnets indsættelser i landets hovedstad.
På kommandostationen arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige befalingsmænd og menige fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer på mange forskellige niveauer!

Vi søger

Stabskompagniet søger nu en Administrationsbefalingsmand/-kvinde til distriktets planlægningscenter (PLANC). I det daglige fylder egen uddannelse, øvelser og det almindelig hjemmeværnsliv, som i enhver anden hjemmeværnsenhed, men når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, gør Administrationsbefalingsmanden tjeneste som højre hånd for Administrationsofficeren og har primært til opgave, hele tiden at have et fuldstændigt overblik over personelsituationen ved distriktet og underlagte enheder.
 
Funktionsgraden er sergent og Administrationsbefalingsmanden referer i det daglige til stabsdelingsføreren, men vil når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, referer til Administrationsofficeren, lederen af PLANC og stabschefen.

Hvad er en Stabsdeling?

Stabskompagniets stabsdeling består af i alt 24 frivillige hjemmeværnsmænd og –kvinder og er under opbygning. En løjtnant, 9 stabsbefalingsmænd (sergenter og oversergenter) samt 14 menige, der støtter distriktets udvidede stab i deres opgaver med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt ikke mindst, føring af underlagte enheder i fredstidsindsættelse, krise og krig.
 
En del af stabsdelingens medlemmer vil have opgaver i Situationscentret (SITC), hvor vagthavende officer på vegne af distriktets chef fører de indsatte enheder. SITC skal kunne være operativt 24 timer i døgnet, på ubestemt tid og består derfor af flere vagthold, der i en vagtturnus bestrider nøglefunktionerne.
 
Andre vil støtte staben i PLANC, med analyse, overblik og udfærdigelse af befalinger, for de kommende større operationer. Det er her Administrationsbefalingsmanden primært skal understøtte planlægningsarbejdet på personelområdet i tæt samarbejde med Administrationsofficeren.

Du tilbydes

Som stabsbefalings-mand/-kvinde har du en meget central rolle på distriktets KSN og vil normalt have meget travl, hvorfor du skal have det godt med at være den rolige solide stenstøtte i orkanens øje.

Samtidig er du medansvarlig for at stabsdelingen leverer kompetente og rutinerede stabshjælpere til støtte for stabens arbejde, hvorfor der forestår en udfordrende og fortløbende daglig opgave med rekruttering til, fastholdelse og uddannelse af stabsdelingen således at der altid kan leveres en høj kvalitet.
 
Du bliver også en del af en KSN i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i landets hovedstad medfører. Og endelig bliver du én af en flok glade, engagerede og dygtige hjemmeværnsfolk med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet.

Det forventes

I et stillingsopslag som dette kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at tage aktiv og engageret del i de opgaver der løbende stilles til KSN frivillige i dagligt hjemmeværnsliv og ved indsættelse.
 
Du er måske allerede befalingsmand i hjemmeværnet og har måske erfaring med arbejdet på en kommandostation. Måske er du på vej, til et job som kommandobefalingsmand og vil i stabsdelingen kunne få en bred erfaring, til din videre færd eller du er ved at tage afsked med en travl tid som kommandobefalingsmand og vil kunne bidrage med din lange erfaring, indenfor et mere afdæmpet tidsforbrug. Alternativ har du måske en fortid i forsvaret og/eller medbringer ”administrative” kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse.
 
Din personlighed er altafgørende og et højt smittende humør er en vigtige egenskab. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som grundighed, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes.
Ligeledes er gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber, og ikke mindst, det at have gode IT færdigheder uundværlige egenskaber.
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du hører mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak. 
 
Tino B. Hansen                                                                            Lars Christiansen
Fg. chef for Stabskompagniet                                                    Chef for den frivillige stab
Tlf.: 3141 5036                                                                           Tlf.: 4074 4103

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København og Stabskompagniet har domicil på Svanemøllens Kaserne, Østerbro København

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224