Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Stabshjemmeværnskompagni Sydøstjylland

​​​​​​​​​​​​​Stabshjemmeværnskompagni Sydøstjylland har ved operativ indsættelse til opgave at støtte Hjemmeværndistrikt Sydøstjylland med en række førings- og logistiskopgaver, samt at bevogte distriktets kommandostation og områdedepot.
 

Mål                                                                             ​ 

Stabskompagniets mål er at opstille en veluddannet styrke, som kan:
  • Støtte totalforsvaret ved at løse de pålagte militære opgaver,
  • Yde almindelig hjælp til samfundet 
 Stabskompagniets særkende er engagement, fælles ansvar og kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter, der skal være udviklende, uddannende, udfordrende og underholdende.
 

Organisation                                                                                ​       ​


Stabskompaniet er organiseret i:
  • Kommandodelingen, der administrerer kompagniet, sørger for mad, opholds- og hvileområder, samt forsyner alle i kompagniet med udrustning og materiel.
  • Stabsdelingen, der støtter distriktsstaben i arbejdet med føring af dispositionsenhederne og planlægning af nye opgaver.
  • Logistikdelingen, der støtter distriktsstaben som transportenhed, der flytter personel, forsyninger og materiel til og mellem dispositionsenhederne.
  • Bevogtningsdelingen, der varetager bevogtning, inkl. adgangskontrol, af distriktets kommandostation og områdedepot.
  • Desuden er distriktets frivillige stab, uddannelses-, informations- og IT-elementer administreret af stabs-kompagniet.
 
Stabskompagniets opgaver spænder meget vidt med hensyn til militærfaglig kunnen, erfaring og krav til fysisk udfoldelse. Sammensætningen af medlemmer er meget bredt fordelt aldersmæssigt og dækker vidt forskellige forudsætninger og kompetencer.
Det indebærer, at der altid kan findes en plads til nye medlemmer af stabskompagniet.
  

Kontakt                                                             ​  ​      

​​Hvis du vil vide mere om Stabshjemmeværnskompagniet Sydøstjylland , kontakt:

Kompagnichef ​  Send Mail​
Næstkommanderende   Send Mail  ​
 
Du kan også kontaktet Stabskompagniet på mail: ​Send Mail
 
Vores adresse:

Stabshjemmeværnskompagniet Sydøstjylland​
Niels Finsensvej 4 
7100 Vejle

 Enhedsoversigt

 Kortoversigt

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring