Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Regionschef Flemming Agerskov og distriktschef Thomas Pedersen
Regionschef Flemming Agerskov og distriktschef Thomas Pedersen drøfter situationen.

STØVGAR 2016 blev en god øvelse

Tilfredsstillende – med pil opad!
Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sydøstjylland tjekkede distriktets standard som planlæg-gere på den årlige øvelse STØVGAR – oversat Stabsøvelse i Garnison. Staben gjorde det rigtig godt.

15-03-2016

Oplæg

Regionens befaling handlede om terror og flygtninge. Opgaverne var forskelligartet støtte til politiet. Ved terrorgerningsstedet i København, ved grænsen og som bevogtning af Kolding Storcenter. For at løse alle opgaverne skulle et betydeligt kontingent personel meget hurtigt videreuddannes til det nye i nogle af opgaverne.

Stabschef Henrik Skibsted brokker over lidt rigelig privat snak i O-rummet da man skal koncentrere sig om opgaven i E-, O- og LOG sektionen.
 
Overvejelser
Befalingen blev splittet op i en masse delopgaver, hvoraf man vægtede de styrende elementer og opgaver. Videreuddannelse var en af de mest hastende og krævende opgaver. Hvor stram skulle tidsplanen være for at opfylde kravene? Det stod hurtigt klart, at dobbelt daglig tjenestetid var nødvendigt.

Lars Jakobsen, Morten Holmgård, Stefan Koust og Kirsten Hansen (nedenstående billede) skaffer personel, køretøjer og laver uddannelsesplaner.


Hvordan skaffe tilstrækkelig transportkapacitet. Der blev sendt følere ud i flere retninger for at supplere antallet af køretøjer. Det lykkedes.

Løsningsmuligheder

Modstanderens to mest sandsynlige aktionsmuligheder blev testet mod distriktets to bedste mulig-heder for at imødegå modstanderaktiviteter. Efter mange kritiske spørgsmål og lidt tilretning traf chefen beslutning.

I E-sektionen overvejer Jens Aagaard og Bent Nielsen modstandernes muligheder, mens Steen Møller Nielsen laver kortskitser (billede herunder)


Befaling

Chefens beslutning udformes derpå til den færdige operationsbefaling, som er kompagniernes handlegrundlag. Den skal være overskuelig, klar og forståelig for alle, der skal udføre den.
Den rummer plan for den koncentrerede uddannelse og bestemmelser for, hvad personellet har af magtbeføjelser, og hvordan pårørende til det indsatte personel og den civile befolkning informeres. Det er vigtige elementer for at styrke det indsatte personels moral og skabe forståelse og tillid hos civilbefolkningen.  


Carsten Ejlersen præsenterer den endelige løsning, som blev omformet til befaling.

 
Resultatet
 
Regionen anerkendte stabens måde at håndtere en meget kompliceret opgave med nye udfordrin-ger. Der blev udført et godt stabsarbejde. Regionen glædede sig over, at den foryngede stab er rigtig godt på vej.
Dagens anstrengelser blev bedømt til at være tilfredsstillende med pil opad.


RED: Knud P. Jørgensen / Jens H. Brogaard
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224