Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Vore våben

Kompagniets våben

5.56 mm GEVÆR M/95 (GV M/95)
 

Beskrivelse

5,56 mm gevær M/95 er et magasinfødet, luftkølet, automatisk genladende våben, der primært anvendes til bekæmpelse af personel på afstande ud til 500 meter. Geværet kan derudover også anvendes med upansrede køretøjer.

5.56 mm GEVÆR M/95

Historie
Er canadisk fremstillet, dog på en Colt licens, og som de fleste nok kan se så er det M 16 man har kopieret, dog med den væsentlige forskel at der er OP-sigte på GV M 95.(Dette dog ikke på alle) Kort fortalt stammer M16 geværet tilbage fra starten af 60’erne, hvor det så har gennemgået flere modifikationer frem til i dag.
 
 
Data
Kaliber: 
Vægt m. 30 pt. ,og optik :      4,4 kg 
Længde:                               
100 cm 
Løbslængde:                         44,5 cm
Magasinkapacitet: :               30 patroner
Skudkadance:                       
700 - 900 skud/min 
Effektiv skudafstand:             
300 m

 
Sigtemidler
Geværet anvendes med rødpunktssigte eller optisk sigtemiddel som primært sigtemiddel, og med det åbne sigtemiddel som reserve. Begge sigtemidler monteres på styrerammens monteringsskinne (Weaver-rail). 

Åbne sigtemiddel 
Det åbne sigtemiddel er en integreret del af geværets bærehåndtag. Det åbne sigtemiddel er det mest anvendte sigtemiddel i hjemmeværnet.

 
 
 
 
 
Optisk sigte
Det optiske sigte fungere ved hjælp at en prisme, der gør, at det er et meget kort sigtemiddel, selv om det har en stor forstørrelse og stor lysstyrke. Det optiske sigte er konstrueret med et selvlysende retningspunkt til brug i mørke eller under dårlige lysforhold.
 
Data
Forstørrelse:                          3,4 gange
Afstandstromle:                     200 - 800 m

AIMPOINT sigte til GV M/95 og K M/96
AIMPOINT COMPM2 er et rødpunktssigte med mulighed for at anvende mederne lysforstærkningsudstyr. Sigtet anvendes
 
 
 

Optisk sigte til 5.56 mm GEVÆR M/95 og M/96
 
 
 
med begge øjne åbne, hvilket medfører et stort observationsfelt. Det røde punkt anvendes som sigtepunkt uanset afstanden til målet. Den paralaxfrie opbygning af sigtet medfører, at målet hurtigt opfattes og øjet ikke behøver at koncentrere sig om rødpunktet eller målet. Sigtet kan anvendes sammen med Natbrille M/03.
 
Data
Forstørrelse:                         0 gange
Vægt:                                  290 gram


 
 
 
 
 
5.56 mm KARABIN M/96 (
 

Beskrivelse

5,56 mm karabin M/96 er et magasinfødet, luftkølet, automatisk genladende våben, der primært anvendes til bekæmpelse af personel på afstande ud til 500 meter. Karabinen kan derudover også anvendes med upansrede køretøjer.

Historie
Et canadisk licens produkt igen fra Colt .

5.56 mm KARABIN M/96
 
Denne gang er det dog XM 177 og/eller Colt Commandoen der er kopieret.
 
 
Data
Kaliber: 
Vægt m. 30 pt. ,og optik :      3,9 kg 
Længde:                               
85/77 cm 
Løbslængde:                         31,5 cm
Magasinkapacitet: :               30 patroner
Skudkadance:                       
700 - 900 skud/min 
Effektiv skudafstand:             300 m
 
Sigtemidler
Geværet anvendes med rødpunktssigte eller optisk sigtemiddel som primært sigtemiddel, og med det åbne sigtemiddel som reserve. Begge sigtemidler monteres på styrerammens monteringsskinne (Weaver-rail).
 
Åbent sigtemiddel (ÅS)
Det åbne sigtemiddel er en integreret del af geværets bærehåndtag. Det åbne sigtemiddel er det mest anvendte sigtemiddel i hjemmeværnet.
 
 
 
 
Optisk sigte
Det optiske sigte fungere ved hjælp at en prisme, der gør, at det er et meget kort sigtemiddel, selv om det har en stor forstørrelse og stor lysstyrke. Det optiske sigte er konstrueret med et selvlysende retningspunkt til brug i mørke eller under dårlige lysforhold.
 
Data
Forstørrelse:                          3,4 gange
Afstandstromle:                     200 - 800 m

AIMPOINT sigte til GV M/95 og K M/96
AIMPOINT COMPM2 er et rødpunktssigte med mulighed for at anvende mederne lysforstærkningsudstyr. Sigtet anvendes
 
 
 

Optisk sigte til 5.56 mm GEVÆR M/95 og M/96
 
 
 
med begge øjne åbne, hvilket medfører et stort observationsfelt. Det røde punkt anvendes som sigtepunkt uanset afstanden til målet. Den paralaxfrie opbygning af sigtet medfører, at målet hurtigt opfattes og øjet ikke behøver at koncentrere sig om rødpunktet eller målet. Sigtet kan anvendes sammen med Natbrille M/03.
 

Data
Forstørrelse:                         0 gange
Vægt:                                  290 gram

 
 

 
MG M/62)
 

Beskrivelse

7,62 mm Maskingeværet er et fuldautomatisk luftkølet og båndfødet rekylgeværer fremstillet i Vesttyskland.
Primært anvendes maskingeværet upansrede mål på afstande indtil 600 m, men det kan indsættes til beskydning af pansrede køretøjers antennesokler, panserværnsraketter og sigteperiskoper.

Historie

Fremstillet i Tyskland af Rheinmetall og indført i det danske forsvar i 1962.

7,62 mm MASKINGEVÆR M/62
 
Efterfølger af 7,92 mm MG 42, der blev anvendt af værnemagten på alle fronter. Maskingeværet er næsten en tro kopi af det tyske MG 42, som ved fremkomsten blev anset som revolutionerende, pga. sin imponerende skudkadence samt at den er fremstillet af udstansede, nittede og punktsvejsede dele (lave produktionsomkostninger). Mg 42 blev af de allierede soldater kaldt for "Hitler-saven" pga. sin karakteristiske knurren når den skød.
 
Data
Kaliber:                                 7,62 mm
Vægt:                                   11,6 kg
.
Længde:                               122 cm
Patroner pr. bånd:                  
50 stk.
Skudkadance:                       
ca. 1.200 skud/min 
Effektiv skudafstand:              600 m
.
 
 
 
 
Sigtemidler
Maskingeværet kan ud over de faste sigtemidler (åbne sigtemidler) være forsynet med et optisk sigte (OPSI (LMG) M/98) eller et lysforstærkningssigte (NATSI (LMG) M/99).

Optisk sigte M/98 (OPSI (LMG) M/98)
Sigtet er produceret af det canadiske firma ELCAN, som også har produceret sigtet til gevær M/95 og karabin M/96.
 
Det optiske sigte (dagsigtet) anvendes til skydning i såvel dagslys som mørke inden for maskingeværets effektive skudafstand (600 m på støtteben).
 
Data for Optisk sigte
Forstørrelse:                          3,4 gange
Afstandstromle:                     300 - 800 m
Vægt:                                   0,64 kg
 
Lysforstærkningssigte M/99 (NATSI (LMG) M/99)
Sigtet er produceret af det canadiske firma ELCAN, som også har produceret sigtet til gevær M/95 og karabin M/96.
 
Natsigtet anvendes til skydning i såvel dagslys som mørke inden for maskingeværets effektive skudafstand (600m støtteben).
 
Data for Natsigte
Forstørrelse:                          3,1 gange
Afstandstromle:                     300 - 800 m
Vægt:                                   0,95 kg

Feltaffutage M/62

Beskrivelse
Feltaffutage M/62 anvendes som understøttelse og stabilisering for 
7,62 mm MG M/62, og benævnes trefod. Maskingevær i trefod anvendes på afstande indtil 1.000mtil afgivelse af p
unktild (mod stationære mål),  breddeild (dækker område sideværts) og bybdeild (dækker område i længderetning).

Historie
7,62 mm feltaffutage M/62 er konstrueret og fremstillet i Danmark (af Dansk Industri Syndikat A/S).
 
Data
Vægt:             ca. 17 kg7,62 mm maskingevær M/62 med Lysforstærkningssigte M/99


7,62 mm maskingevær M/62 opstillet med Feltaffutage M/62
 
 
 
 

 
 
 
 
84 mm DYSEKANON M/65/94 (DYKN M/65/94)
 

Beskrivelse

84 mm Dysekanonen M/65/94 er et mandbårent, direkte skydende rekylsvagt pan­serværnsvåben. Dysekanonen kan afskyde hullad­nings-, røg-, brisant- og lysgranatpatroner. I hjemmeværnet anvender vi dog kun hulladningsgranatpatroner! Dysekanonens ef­fektive skudafstande er for en 84 mm hulladningsgranatpatron M/79 m/motor:
 
700 meter - mod stationært mål under forudsætning af, at afstan­den er bestemt med laserafstandsmåler.
 
600 meter - mod kørende mål under forudsætning af, at afstanden er bestemt med laserafstandsmåler.
 
400 meter - mod stationært og kørende mål, såfremt afstanden er bestemt/bedømt på anden måde.

84 mm DYSEKANON M/65/94

 
Historie
Dysekanon M/65/94 er af mærket Carl Gustav og er et svensk produkt. Det er udviklet op igennem 50’erne og begyndte at blive eksporteret i løbet af 1960’erne.
 
 
 
I 1978 begyndte det danske forsvar en undersøgelse af indførelsen af et let panserværnsvåben til infanteriet. I afprøvningen indgik Carl Gustav M2, MILAN og DRAGON.
 
Ud af de tre våben var det Carl Gustav som viste de bedste resultater bl.a. opnåede man en træfning på 60 % af de afgivne skud ud til 800 m. Man anbefalede en anskaffelse af Carl Gustav, bl.a. fordi den er billig i anskaffelse og billig at anvende, nem at betjene og vedligeholde og ikke mindst fordi den er nem at uddanne på. DRAGON og MILAN derimod ville være dyre i anskaffelse og vedligeholdelse, samt kræve meget uddannelsestid.
 
Dysekanon M/65/94 er en modificeret udgave af Dysekanon M/65 Carl Gustav.
 
Data
Kaliber:                                 84 mm
Vægt:                 Samlet vægt:   16,6 kg
                          Dysekanon:     15,3 kg
                          Trefod:            1,3 kg
                          Sigtekikkert:    1,1 kg
 
Længde 
Ammunition:                          
Hulladningsgranat
Skudkadance:                       4-5 skud/min 

 
Sigtemidler
Dysekanonen anvendes primært med Sigtekikkert M/65/94, eller alternative med de faste sigtemidler såfremt sigtekikkerten er uanvendelig. Alternativt kan Natsigteobservationsudstyr M/94 anvendes.
Faste Sigtemidler
De faste sigtemidler er placeret på siden af dysekanonen.
 
Sigtekikkert M/65/94
Sigtekikkert M/65/94 anvendes i forbindelse med dysekanon M/65/94 som kanonens primære sigtemiddel.
 
Data
Forstørrelse:                         3 gange
 
Natsigteobservationsudstyr M/94 (NATSIOPS)
Natsigteobservationsudstyr M/94 kan anvendes til skydning i mørke inden for våbnets effektive skudafstand.
 
Data
Forstørrelse:                         3,3 gange
Vægt:                                   1,4 kg

Laserafstandsmåler (LAM)
Laserafstandsmåler M/98 er en elektronisk afstandsmåler, som er udviklet specielt til brug for 84 mm dysekanon M/65-94. Laserafstandsmåler M/98 anvendes til afstandsbestemmelse fra 50 meter og ud til 2.500 meter i såvel dagslys som mørke.
 
Data
Vægt:                                  1,2 kgForstørrelse:                         3.1 gangeSigtekikkert M/65/94 til 84 mm dysekanon
Natsigteobservationsudstyr M/94


84 mm dysekanon M/65/94 med påmonteret laserafstandsmåler og sigtekikkert M/65/94
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
84 mm PANSERVÆRNSVÅBEN M/95
(
 

Beskrivelse

84 mm panserværnsvåben M/95 er et enmandsbetjent glatløbet, glasfiberarmeret pansernærbekæmpelsesvåben, der med hulledningsgranatpatron har en effektiv skudafstand på 300 m med såvel stationært som bevægeligt mål. Våbenet anvendes primært mod infanterikampkøretøjer og andre let panserede køretøjer og sekundært mod kampvogne.

Data
Kaliber:    84 mm       
Vægt:      6,7 kg
Længde   101 mm 

84 mm PANSERVÆRNSVÅBEN M/95
 

 
 
 
 
 
 
84 mm PANSERVÆRNSVÅBEN M/97 CONFINED SPACE HIGH PERFORMANCE
(84 mm PVV M/97 CS HP)
 

Beskrivelse

84 mm panserværnsvåben M/97 Confined Space High Performance er et enmandsbetjent glatløbet, glasfiberarmeret pansernærbekæmpelsesvåben, der med hulledningsgranatpatron har en effektiv skudafstand på300 m med såvel stationært som bevægeligt mål. Våbenet anvendes primært fra bebyggelse mod infanterikampkøretøjer og andre let panserede køretøjer og sekundært mod kampvogne.

Foruden at være et almindeligt panserværnsvåben er våbnet specielt udviklet til at kunne affyres fra lukkede rum (bebyggelse), uden at skytten udsættes for den tryk- og varmeudvikling, der normalt opstår, når man afskyder et panserværnsvåben. Rummet skal dog have en størrelse på mindst 
22 kubikmeter, for at skydningen er mulig/tilladt.

84 mm PANSERVÆRNSVÅBEN M/97 CONFINED SPACE HIGH PERFORMANCE
 
 
 
Våbnet er udstyret med en væskebeholder, der er placeret umiddelbart bag granatpatronen. Væsken er en saltholdig blanding, som ved affyring bliver slynget bagud. Væsken optager store dele af tryk- og varmeudviklingen i skudafgangen, og vil efter skydningen ligge som en forstøvning i rummet.
 
Data
Kaliber:      84mm 
Vægt:         7,6 kg 
L
ængde      104 mm


 
 
 
40 mm GRANATKASTER M/03 (GRK)
 

Beskrivelse

40 mm granatkaster M/03 er et enkeltskuds våben, der er beregnet til montering på gevær M/95 og/eller på karabin M/96 ved hjælp af en adapter.
 
Granatkasteren anvendes til bekæmpelse af afsindet personel, upansrede og letpansrede mål ud til 300 meter.
 

GRANATKASTER M/03
 

 
 

 
 
 
HÅNDGRANAT M/54
 
Beskrivelse
Håndgranaten er et nærkampsvåben, der som supplement til det personlige våben anvendes til bekæmpelse af mål på kort hold, der ikke direkte kan bekæmpes med ild fra håndskydevåben.
 
Historie
Håndgranat M/54 er en skarp håndgranat af svensk konstruktion, der er fremstillet i Danmark.
 
Data
Vægt:             540 gram

HÅNDGRANAT M/54

 

 
 

 
26,5 mm SIGNALPISTOL M/61 
 

Beskrivelse

26,5 mm signalpistol M/61 anvendes til udskydning af farvede og hvide lyskugler
 
Lyskugler benyttes til afgivelse af et på forhånd aftalt signal. Hvide lyskugler kan anvendes som et sekundert belysningsmiddel

Data
Vægt:             0.65 kg
Længde:         215 mm

26,5 mm SIGNALPISTOL M/61​


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg
Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring