Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Tilbage i arbejdstøjet

Nytårsparolerne overstået, og tilbage i arbejdstøjet i et nyt Hjemmeværnsår.

01-02-2018

23. januar var NK-KMP, KDO-DF og BEV-DF fra VHKHOL afsted til en af årets første undervisningsaftener i Skive. Landsdelsregionvest, har iværksat Fører uddannelse I, med det primære formål at tilvejebringe viden og færdigheder indenfor taktisk føring, Regler for magtanvendelse samt forståelse for indsættelse af deling under særlig hjælp til politiet, på både militære anlæg og civile anlæg. For VHKHOL er begge scenarier relevante, eftersom vores primære opgave er Banegården i Holstebro og Herning, men også Karup Lufthavn, og samtidig skal forudse at skulle støtte andre enheder i området.

 

Udover opgaven fra 2017 fortsat er aktuel, skal vi forudse at udbygge med opgaver i relation til værtsnation støtte, der på mange måder ligner VJTF, så vil der for alvor komme fokus på føring i forbindelse med bevogtning/sikring – samt ikke mindst, den nødvendige viden omkring regler for magtanvendelse. 
Undervisningen er tilrettelagt således, en times gennemgang af regler for magtanvendelse, især med vægt på straffelovens § 13 og § 14 der er helt centrale – det gæler såvel militært som civilt. Derefter repetition af bevogtningsprincipper, med til formålet anlagt terrænbord, og til stor glæde for deltagerne fra Virksomhedshjemmeværnet -med anlagt jernbane. Ved fælles hjælp, får holdet tilrettelagt bevogtning, sikring og adgangskontrol og talt principperne igennem.
Sidst på aftenen, afgives befaling – og dermed lektier til hjemmestudie – for bevogtning af militært objekt. Scenariet rummer flere muligheder – med detaljer der skal overvejes, og det er nu op til den enkelte kursist at få udarbejdet befaling til Fører Udd II i begyndelsen af marts, til praktisk fremlæggelse i terræn. Derudover vil der på Fører Udd II indgå civilt objekt uden forberedelse.

Fakta

Formålet med FØ UDD I og II er at tilvejebringe BEV DF og NK UAFD viden og færdigheder indenfor TAK, FØV samt regler for magtanvendelse (RFM) at de bibringes en forståelse for at indsætte en DEL i BEV under særlig hjælp både på MIL.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224