Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om os

Baggrundsviden om VHK-HOL

Vi er et bevogtnings virksomhedshjemmeværns kompagni. Det vil sige at vores kerne kompetencer ligger på bevogtning – Det er det niveau næsten alle hjemmeværnets underafdelinger ligger på. Dette angår både materiel og uddannelse.
Dog er den væsentlige forskel på et hærhjemmeværnskompagni (HVK) og et virksomhedshjemmeværnskompagni (VHK) at vores opgave er at holde infrastrukturen kørende i en krisetid.
Kompagnichefen forventer at man deltager i hjemmeværnstjenesten
i det omfang man har tid og lyst til.
 
Dette stiller nogle krav til sikkerheden i forbindelse med vores opgaveløsninger på baneterræn, kraftværker, teleinstallationer og lignende vigtige samfundsinstallationer. Dette er kurser alt personel i VHK løbende skal holde opdateret.
Som Virksomhedskompagni, hører vi til ved de lokale hærhjemmeværns distrikter og vi er et special komkpagni, lidt på samme måde som et politihjemmeværnskompagni, nemlig det fælles at vi er bevogtningskompagni, med specialer inden for virksomher og infrastruktur og de har hjælp og trafikregulering som speciale til det stedlige polti. Så vi kan det samme som alle andre kompagnier i hershjemmeværnet skal kunne og nogen gange er det kun os der må være indenfor hegnet og de andre hjælper udenfor.
Vi skal som specialenhed med specialviden
kunne støtte øvrige dele af hjemmeværnet under indsættelser.
 
 
Kompagnichefen forventer følgende af alt personel:
  • KISS - Keep it simple stupid
  • Hold kommandovejen – derved løses opgaverne på laveste plan
  • Overhold køre-hvile tiderne – hermed også sagt at du SKAL nægte at udføre en opgave hvis køre-hvile tiderne ikke er overholdt
Kompagnichefen forventer at man deltager i hjemmeværnstjenesten i det omfang man har tid til og at du prioriterer din egen funktions- og enhedsuddannelse inden du bruger tid på andre uddannelser og aktiviteter. Herunder er listet en prioriteringsrækkefølge:
  • Funktionsudannelse
  • Enhedsuddannelse
  • Prioriteret vigtig tjeneste (eks. våbenbetjening, kontrolskydning, alarmering)

Facebook: VHK-HOL facebookside hedder: www.facebook.com/vhk-hol

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224