Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Virksomhedshjemmværnskompagni Nykøbing-Falster

Om Virksomhedshjemmeværnet 
 
I Danmark har vi en række offentlige og private virksomheder, som har vital betydning for borgernes almindelige dagligdag og sikkerhed. Disse virksomheder sørger for, at samfundet kan fungere.

Det drejer sig om virksomheder inden for områder som transport, kommunikation, og forsyning af el, vand, varme og gas, men også virksomheder indenfor fødevareproduktion, sundhedsvæsen, IT - og Finans.  
Medlemmerne i Virksomhedshjemmeværnet uddannes og trænes i at sikre og beskytte særligt sårbare anlæg og installationer, men modtager også uddannelse inden for de beredskabsrettede fag som førstehjælp og almindelig hjælp til politiet. Mange hjemmeværnsfolk får også en moderne lederuddannelse.  
Virksomhedshjemmeværnet er en landsdækkende enhed, som løser egne, såvel som fælles opgaver med resten af hjemmeværnet.
For at blive medlem skal du være fyldt 18 år - ansøgning kan laves 3 måneder før din 18 års fødselsdag. Du skal kunne gennemføre hjemmeværnets lovpligtige uddannelse (250-300 timer) - svarende til forsvarets værnepligtsuddannelse. Er du allerede tidligere værnsuddannet i forsvaret, kan du nøjes med et introduktionskursus på 10 timer.  
Her finder du Virksomhedshjemmeværnskompagnierne (VHK):

Nord - Kompagnilokaler i Århus og Ålborg
Syd - Kompagnilokaler i Vamdrup og Odense
Øst - Kompagnilokale i Vanløse
Hovedstaden (HST) - Kompagnilokale i Herlev
Århus (ÅRH) - Kompagnilokale i Skanderborg
Holstebro (HOL) - Kompagnilokale i Holstebro
Sjælland (SJÆ) - Kompagnilokale i Albertslund
København (KBH) - Kompagnilokale i Albertslund
Nykøbing F. (NYF) - Kompagnilokale i Nykøbing F.
Stabsvirksomhedshjemmeværnskompagniet (STVHK) - Ringsted  
 
Om Hjemmeværnet
 Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver. 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.  
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision 
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring