Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

ADR KAP 1-3 MILBST for afsender, pakker og modtager

Formål

Formålet med uddannelsen er at sætte kursisten i stand til, at afsende, pakke og modtage farligt gods, klasserne 1-9 (klasse 7 undtaget) i over-ensstemmelse med den til enhver tid gældende ADR-konvention, be-kendtgørelser om transport af farligt gods og militære bestemmelser. 

Indhold

 • Orientering om lovgrundlaget.
  • Generelle bestemmelser i ADR.
  • FMIBST 061-1
 • Klassificering
 • Dokumenter
  • Transportdokument
  • Containerpakkeattest
  • Tjekliste
 • Emballering
  • Producent anvisninger
  • Genanvendelig emballage
 • Samlæsning
 • Sikkerhed ved af- og pålæsning samt håndtering.
 • Højrisikogods
 • Tilrettelæggelse af transport
  • Særlig tilladte mængder
  • Tilladelser
  • Godkendelser
  • Notifikationer
  • Attester
  • Forsendelsesmåder
  • Restriktioner
  • Kendskab til køretøj
 • Undtagelser i ADR og militære bestemmelser
  • ADR 1.1.3.6.
  • Begrænsede mængder
  • Undtagne mængder
  • Særlige bestemmelser i ADR
  • Små mængder
 • Afmærkning af kolli og container.

Varighed
32 timer


 

Bemærkning

Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
UDIRUddannelse
1030 GUARDEX
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1132  
Q Primært 3424643
Q Sekundære  
Navn, kort HUEARDPAKKEM
Navn, langt ADR KAP 1-3 MILBST for afsender, pakker og modtager
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af Hjemmeværnets sikkerhedsrådgiver
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 09-10-2019 14:27
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring