Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

ADR KAP 1-3 MILBST for chef-ledere

Formål

​Kurset skal sætte deltageren i stand til i funktion som chef/leder, at planlægge og træffe beslutninger der relaterer sig til transport af farligt gods. Dette skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ADR-konvention og bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Indhold

 • Chefen/virksomhedens ansvar for efterlevelse af lovgivning og bestemmelser 
  • Orientering om lovgrundlaget og bestemmelser
  • Alment om transport
  • Taktisk transport
 • Uddannelseskrav
 • Køretøjer der anvendes til transport af farligt gods
  • Typer
  • Godkendelser
  • Surringsbestemmelser
 • Dokumentation
  • Sikkerhedsdatablade
  • Kravspecifikationer
  • Godkendelser
  • Attester
  • Klassificering
 • Emballage
  • Krav til emballage
  • Genforsyning af emballage
 • Afmærkning generelt 
 • Sammenlæsning

Varighed
2 timer.

Bemærkning

​Forudsætninger
Deltageren har en funktion i Hjemmeværnet som chef/leder eller aktivitetsejer med relation til vejtransport af farligt gods.
Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser

Ingen

Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1134  
Q Primært 3424641
Q Sekundære  
Navn, kort HUEARDCH/LE
Navn, langt ADR KAP 1-3 MILBST for chef-ledere
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af Hjemmeværnets Sikkerhedsrådgivere
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 30-11-2016 09:23
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring