Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Alle uddannelser

Topbanner

Alle uddannelser

  
  
Uddannelsestype
  
UDIR
  
Grundlæggende_instruktørkurusGRU IN1000 Enkeltmandsuddannelse1100
Gevaerskytte_1-kursusGVK2000 Befalingsmandsuddannelse2000
Introduktion til Hjemmeværnets GrunduddannelseINTRO HGU1000 Lovpligtig uddannelse1000
GUARDEXGUARDEX1000 Lovpligtig uddannelse1030
Kontrakt-HjemmeværnetHJV
Førstehjælp-HGUFØHJ HGU1000 Lovpligtig uddannelse1002
Skytteuddannelse Trin A Gevær M95 familien 100m og K7 HGUSKUDD GV M/95 og GV M/95-11 T A1000 Lovpligtig uddannelse1004
Hjemmeværnets-GrunduddannelseHGU1000 Lovpligtig uddannelse1045
Geværskytteuddannelse i HjemmeværnetGVSKYTUDD1000 Lovpligtig uddannelse1046
Skytteuddannelse Trin B Gevær M95 familien HGUSKUDD GV M/95 og GV M/95-11.1000 Lovpligtig uddannelse1036
Ophold-på-flyvestation-lufthavnOPH Flyvest.1000 Enkeltmandsuddannelse1607
Omskoling-for-skytter-til-FX-våbenOMSK-FX4000 Skydning/Pioner4107
Speedbådscertifikatkursus-MHVSPEBC MHV1000 Lovpligtig uddannelse1420
Dækstjeneste-i-MareinehjemmeværnetDÆK LPU 31000 Lovpligtig uddannelse1481
MaritimeForceProtection UDD-MHV MFP MHV1000 Lovpligtig uddannelse1482
SURVEX, MHVSURVEX1000 Lovpligtig uddannelse1483
Orientering-kortlære81308000 Fjernundervisning, ATutor8130
Assisterende motorpasserkursus, MHVASMOPA1000 MHV Funktionsuddannelse1432
SignalbefalingsmandskursusSIGBMFunktionsuddannelser2025
LOG-specialistkursus 1LOG-SPEC1Funktionsuddannelser1351
Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlereDUE1000 MHV Funktionsuddannelse1407
AdministrationsspecialistkursusADMSPECFunktionsuddannelser1355
HistoriespecialistkursusHISTSPECFunktionsuddannelser1360
Næstkommanderende_DelingNKD3000 Officersuddannelse3000
Maritimt indsatsfartøjsfører, MHVMIF-FØ1000 MHV Funktionsuddannelse1403
GruppeførerkursusGFK2000 Befalingsmandsuddannelse2200
Patruljeføreruddannelse-1PF 12000 Befalingsmandsuddannelse2260
FartøjsmesterkursusFARM1000 MHV Funktionsuddannelse1435
Næstkommanderende, UnderafdelingNKU3000 Officersuddannelse3010
HundeførerinstruktørkursusHUFØIN1000 Enkeltmandsuddannelse1105
Taktisk-Leder-HjemmeværnTAKLE HJV2000 Befalingsmandsuddannelse2270
InformationskursusINFOKURFunktionsuddannelser1363
Gruppeførerkursus-Taktik_1GFK TAK12000 Befalingsmandsuddannelse2250
ChefkursusCHK3000 Officersuddannelse3020
Patruljeførerkursus-2PTRFØ 22000 Befalingsmandsuddannelse2261
Gruppeførerkursus,-MOTOVGF MOTOV2000 Befalingsmandsuddannelse2280
Maritimt Alment Befalingsmandskursus 1MAB12000 Befalingsmandsuddannelse2400
Navigationskursus-IVNAV IV2000 Befalingsmandsuddannelse2417
ASSISTERENDE-OSC-2428ASSOSC2000 Befalingsmandsuddannelse2418
Sundheds-og-træningsvejlederuddannelsenSTV1000 Enkeltmandsuddannelse1050
Fælles-nordisk-efteruddannelse-af-cheferECH3000 Officersuddannelse3021
On Scene Coordinator-2419OSC2000 Befalingsmandsuddannelse2419
HovmesterkursusHOVM1000 MHV Funktionsuddannelse1405
SignalofficerskursusSIGOFFunktionsuddannelser3040
Maritime-Force-Protection-BefalingsmandskursusMFP BM2000 Befalingsmandsuddannelse2460
Gummibådsfører MHVGBF,MHV1000 MHV Funktionsuddannelse1421
Grundlæggende-SkydelærerkursusGSL4000 Skydning/Pioner4000
InformationsofficerskursusIOFFunktionsuddannelser3080
Assisterende_KommunikationsgastkursusAS KOMGAST1000 MHV Funktionsuddannelse1446
Krankursus,-komplet-MHVKRAN1000 MHV Funktionsuddannelse1423
Rydningsassistent-uddannelse-for-HJVRYDASS HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1066
DelingsførerkursusDFK3000 Officersuddannelse3200
Hjemmeværnets-SommerkursusHJVSOMMERKUR1000 Enkeltmandsuddannelse1070
Delingsførerkursus-Taktik-1DFK TAK13000 Officersuddannelse3250
PatruljedelingsførerkursusPTRDF3000 Officersuddannelse3260
Chefkursus-MOTINFCH MOTINF3000 Officersuddannelse3380
Orienteringssamtaleleder-kursusORIENT SAMTLE1000 Enkeltmandsuddannelse1081
Stabsofficerskursus-i-HjemmeværnetSTOF HJV   3000 Officersuddannelse3390
Maritimt-OfficerskursusMOK 13000 Officersuddannelse3400
Rådgiveruddannelse-for-frivillige-og-ansatte-medlemmer-af-rådsorganisationenRÅDGIV1000 Enkeltmandsuddannelse1082
Planlægningsofficerskursus,-MHVPLO MHV3000 Officersuddannelse3411
Operationsofficerskursus-MHVOPO MHV3000 Officersuddannelse3412
SkydelærerkursusSL4000 Skydning/Pioner4010
UddannelsesstøtteofficerskursusUDDSTOFFunktionsuddannelser3413
Skydelederkursus-1SKYLE 14000 Skydning/Pioner4030
ENH-Kampeksercits-og-formationer-1ENHUDD SKE6000 Enhedsuddannelse6001
Skydelederkursus-2SKYLE 24000 Skydning/Pioner4031
Omskoling-for-skydeledere-m.-fl.-til-FX-våbenOMSK-FX4000 Skydning/Pioner4032
ENHUDD-March-og-beredskabsområdeENHUDD MB6000 Enhedsuddannelse6002
OMSK-GV-95---Omskoling-GV-95OMSK GV/954000 Skydning/Pioner4100
ENH-BevogtningENHUDD BEV6000 Enhedsuddannelse6003
Grundlæggende-våbenuddannelse-på-dysekanonGRUVÅB, DYKN4000 Skydning/Pioner4105
Grundlæggende-våbenuddannelse-på-granatkaster-M-03GRUVÅB GGK M/034000 Skydning/Pioner4106
Værnsfælles-VEDL-UDD-i-førstehjælpVEDL UDD FØ5000 Sanitet/Prøver5001
HåndgranatkursusHGR M/544000 Skydning/Pioner4150
Sminking-af-forstilt-sårede---FSU-168FSU 1685000 Sanitet/Prøver5005
Resterende-våbenuddannelse-på-maskingevær-M-62LMG M/624000 Skydning/Pioner4161
SygehjælperkursusSYHJ5000 Sanitet/Prøver5011
Resterende-våbenuddannelse-på-dysekanonFUNK DYKN 24000 Skydning/Pioner4164
Recertificering-af-sygehjælperuddannelseRECERT SYHJ5000 Sanitet/Prøver5012
Funktionsuddannelse-på-Granatkaster-M-03FUNKVÅB GGK M/034000 Skydning/Pioner4165
LOG-Specialistkursus 2LOG-SPEC 21000 Enkeltmandsuddannelse1350
Superbrugeruddannelse-på-LDS-M-01SB LDS M/014000 Skydning/Pioner4170
Instruktøruddannelse-på-laserduelsystem-M-01IN LDS M/014000 Skydning/Pioner4171
Våbenuddannelse-i-skydeterræn-for-enkeltmand-1VBUDD 14000 Skydning/Pioner4300
Grundlæggende-våbenuddannelse,-Let-maskingevær-M-62-SØLMG M/62 MHV4000 Skydning/Pioner4500
Fagkursus-Førstehjælp-(Instruktører)FSK 260   5000 Sanitet/Prøver5035
Kontrolprøve-for-personel-der-har-udleveret-gevær5000 Sanitet/Prøver5525
ENH-Kamp-fra-stilling-2KST 26000 Enhedsuddannelse6028
ENH-Bykamp-1Bykamp 16000 Enhedsuddannelse6029
Skydelederkursus-til-søsSKYD SØ4000 Skydning/Pioner4505
HundeførerfunktionskursusHUFØFUNK1000 Enkeltmandsuddannelse1150
SignalkursusSIGKUR7000 CBRN/Signaltjeneste7510
HundedommerkursusHUDO1000 Enkeltmandsuddannelse1155
Signalkursus-for-personel-på-KSNSIG KSN7000 CBRN/Signaltjeneste7512
Mørkekampmidler-MFPMØRKKAMP1000 Lovpligtig uddannelse4525
Feltpræstkursus-Totalforsvaret-HJVH1FPR1181000 Enkeltmandsuddannelse1190
VBUDD,-12,7-mm-maskingevær-M-2001-QCBVBUDD 12,74000 Skydning/Pioner4526
PolitifunktionskursusPOFUNK1000 Enkeltmandsuddannelse1200
SINE-slutbrugerkursusSINE BRUGER7000 CBRN/Signaltjeneste7513
Færdselsreguleringsuddannelse-FR1000 Enkeltmandsuddannelse1205
Troppetegn-og-SignaturerTS 81408000 Fjernundervisning, ATutor8140
Indsats--og-katastrofepsykologi,-InternetIKPSY8000 Fjernundervisning, ICEcore8191
Programmøruddannelse,-Harris-RF-7800SSPR RDO RF-7800 S7000 CBRN/Signaltjeneste7516
Grundlæggende-PatruljeuddannelseGPU1000 Enkeltmandsuddannelse1210
MotorordonnansuddannelsenMOTORD7000 CBRN/Signaltjeneste7522
Øvelsestilrettelæggelse, InternetØVT Internet8000 Fjernundervisning, ICEcore8246
Videregående-PatruljekursusVPU1000 Enkeltmandsuddannelse1211
Grundlæggende_Militær_SikkerhedsuddannelseMILSIK 83558000 Fjernundervisning, ATutor8355
ENH-Eskortetjeneste-2ESKORTE 26000 Enhedsuddannelse6087
Krigens-folkeretDIST KRF 83708000 Fjernundervisning, ATutor8370
ENH-Eskortetjeneste-1ESKORTE 16000 Enhedsuddannelse6086
Conduct-After-Capture-(ISTC)CAC1000 Enkeltmandsuddannelse1212
Regler-for-Magtanvendelse,-InternetMAGTAV 8375 8000 Fjernundervisning, ICEcore8375
ENH-Side-flankesikringSide-flanke-sikr6000 Enhedsuddannelse6085
Hjemmeværnets-MusiksommerkursusHJVMUSIKSOM1000 Enkeltmandsuddannelse1230
ENH-Tilbagegang-under-føling-eller-føling-ved-opfang-2TFØL-FØLOPF 26000 Enhedsuddannelse6084
ENH-Tilbagegang-med-føling-eller-føling-ved-opfang-1TFØL-FØLOPF 16000 Enhedsuddannelse6083
Alment-FødevarehygiejnekursusAFØHY1000 MHV Funktionsuddannelse1406
ENH-OvervågningslinieOV-LINIE6000 Enhedsuddannelse6082
ENH-RumopklaringRUMOPK6000 Enhedsuddannelse6081
ENH-OmrådeopklaringOMROPK6000 Enhedsuddannelse6080
ENH-VejopklaringVEJOPK6000 Enhedsuddannelse6079
Forkursus-til-Skydelederkursus-1FORK SKYLE 18000 Fjernundervisning, ATutor8415
ENH-Kamp-fra-stilling-3KSTL 36000 Enhedsuddannelse6077
Survive-to-Operatekursus-BevogtningSTO BEVASS1000 Enkeltmandsuddannelse1626
ENH-Kampeksercits-og-formationer-3KEKSFORM 36000 Enhedsuddannelse6076
ENH-AngrebAngreb6000 Enhedsuddannelse6054
Administrative-forhold-puljekøretøjPULJEKØTJ1000 Enkeltmandsuddannelse1701
ENH-Kampeksercits-og-formationer-2KEKSFORM 26000 Enhedsuddannelse6051
Vedligeholdelseskursus-i-SøredningsaktionerSAR 85508000 Fjernundervisning, brev8550
Kørerkursus-VærnsfællesKØKU1000 Enkeltmandsuddannelse1703
6030-Bykamp-2Bykamp 26000 Enhedsuddannelse6030
Assisterende_Kommunikationsgastkursus,-Fjernundervisning,-8552KOMGAST FJERN8000 Fjernundervisning, ATutor8552
NAV-I-NavigationssejladsNAV I1000 MHV Funktionsuddannelse1400
Maritimt-Alment-Befalingsmandskursus,-fjernundervisningMAB 2 FJERN 8000 Fjernundervisning, ATutor8555
Sikkerhedsuddannelse-EnergisektorenSIK ENERGI   1000 Enkeltmandsuddannelse1801
Navigationskursus-IINAV II1000 MHV Funktionsuddannelse1401
Sikkerhedsuddannelse-TransportsektorenSIKUDD TRANSPORT1000 Enkeltmandsuddannelse1802
Navigationskursus-IIINAV III1000 MHV Funktionsuddannelse1402
SAIS-operatøruddannelse-SAIS OPU1000 Lovpligtig uddannelse1466
Radarbrugerkursus-MHV,-FjernundervisningRADAR FJERN8000 Fjernundervisning, ATutor8571
Radarbrugerkursus,-MHVRARBR, MHV1000 MHV Funktionsuddannelse1404
On-the-job-training-1OJT 11000 MHV Funktionsuddannelse1410
On-the-job-training-2OJT 21000 MHV Funktionsuddannelse1411
On-the-job-training-3OJT 31000 MHV Funktionsuddannelse1412
Motorpasserkursus,-MHVMOPA1000 MHV Funktionsuddannelse1433
Militaer-Kommunikation-MFPMILKOM1000 Lovpligtig uddannelse1465
HRN-krigens-love-og-konventioner-18000 Fjernundervisning, brev8605
HRN-Krigens-love-og-konventioner-2EHBREHRN21B8000 Fjernundervisning, brev8606
Restricted-Operators-Certificate,-MHVROC1000 MHV Funktionsuddannelse1444
Short-Range-Certificate,-MHVSRC1000 Lovpligtig uddannelse1445
Hundeførerfigurantkursus-BIDHUFØFIG BID1000 Enkeltmandsuddannelse1152
HundeførerfigurantkursusHUFØFIG1000 Enkeltmandsuddannelse1151
Delingsførerkursus-MOTOVDF MOTOV3000 Officersuddannelse3280
HundeførerkursusHUFØKUR1000 Enkeltmandsuddannelse1153
HJV.DK-GrundkursusHJV.DK GRU8000 Fjernundervisning, ATutor8460
HJV.DK-NyhedsmodulHJVDK NYH8000 Fjernundervisning, ATutor8462
HJV.DK IndholdssiderHJV IND8000 Fjernundervisning, ATutor8463
HJV.DK Personel- og økonomiforvaltningHJV PØ8000 Fjernundervisning, ATutor8467
HJV.DK-AktivitesmodulHJVAKT8000 Fjernundervisning, ATutor8468
HJV.DK-Booking,-udlånerHJVBOUDLÅ8000 Fjernundervisning, ATutor8470
HJV.DK-Historisk-arkivHJVHISTAR8000 Fjernundervisning, ATutor8472
HJV.DK-AdministratorHJVADMIN8000 Fjernundervisning, ATutor8474
Den for skydningen ansvarlige chefDFSAC4000 Skydning/Pioner5535
Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand 1214TSE1000 Enkeltmandsuddannelse1214
Mentorkursus-for-NAV-søjlen-MHVMENTOR MHV1000 MHV Funktionsuddannelse1115
Enkeltkaemperuddannelse-EnhedsuddannelseENHUDD ENK6000 Enhedsuddannelse6000
ENH-Kommandodeling-Oprettelse-og-tjeneste-på-kommandostationENHUDD KSN-TJ6000 Enhedsuddannelse6031
FartoejsfoereradministrationFARF ADM8000 Fjernundervisning, ICEcore8566
Forkursus-til-Grundlæggende-Skydelærerkursus,-MoodleFORK GSL 84018000 Fjernundervisning, ATutor8401
IGR_520_Sprængningsgrunduddannelse_4050SPRUDD4000 Skydning/Pioner4050
Funktionsuddannelse-Pistol-M-49FUNKPIM/494000 Skydning/Pioner4162
FUNK_Dysekanon_Modul_1FUNK DYKN 14000 Skydning/Pioner4163
Funktionsuddannelse-12,7-mm-maskingevaer-M-2001-QCB-Modul-1FUNK TMG QCB (1)4000 Skydning/Pioner4527
Funktionsuddannelse,-12,7-mm-maskingevaer-M-2001-QCB-Modul-2FUNK TMG QCB (2)4000 Skydning/Pioner4528
MAXSEA-BRUGERKURSUS,-MHV,MAXSEA1000 MHV Funktionsuddannelse1409
MAXSEA-BRUGERKURSUS-FJERN,-MHVMAXSEA FJERN8000 Fjernundervisning, ATutor8572
Maritimt-Alment-Befalingsmandskursus-2MAB22000 Befalingsmandsuddannelse2401
GraensekontroluddannelseGKU1000 Enkeltmandsuddannelse1206
Forkursus-til-HistorikerkursusHIST FJERN8000 Fjernundervisning, ICEcore8453
SSR-GFU-05-SR-og-DOKU-GROENSR & DOKU GRØN1000 Enkeltmandsuddannelse1222
Military-Helicopter-Underwater-Escape-TrainingHUEMILESCTRA1000 Enkeltmandsuddannelse1221
SSR-GFU-03-Kampsvoemmer-uddannelse-1,SSR GFU-03 KAMPSVØM11000 Enkeltmandsuddannelse1220
HJV.DK-for-BM-og-SPECHJVBMSPEC8000 Fjernundervisning, ATutor8475
Introduktion til Hjemmeværnets Grunduddannelse - MHVINTRO HGU MHV1000 Lovpligtig uddannelse1480
ADR-KAP-1-3-MILBST-for-afsender,-pakker-og-modtagerHUEARDPAKKEM1000 Enkeltmandsuddannelse1132
ADR-KAP-1-3-MILBST-for-chaufførerHUEGVCHAUF21000 Enkeltmandsuddannelse1133
ADR-KAP-1-3-MILBST-for-chef-ledereHUEARDCH/LE1000 Enkeltmandsuddannelse1134
Sygdomsbehandler-C-i-skibeSYBH C5000 Sanitet/Prøver5033
Maritimt-Officerskursus-2MOK 23000 Officersuddannelse3401
Yachtskipper-af-3.-gradYC31000 MHV Funktionsuddannelse1413
Sygdomsbehandler-C-i-skibe-efteruddannelse,SYBH C-E5000 Sanitet/Prøver5034
Skycning_til_soesSKUDSØ1000 Lovpligtig uddannelse1484
Dæksgast-MHVDÆGA1000 Lovpligtig uddannelse1485
Maskingeværkursus-MG-M60E6-4108MG M60E6 UDD4000 Skydning/Pioner4108
Kamp-fra-stilling-ENHENH KSTL6000 Enhedsuddannelse6004
Certificeringsoevelse-Hjemmevaernets-beredskabsstyrkeCERT ØV6000 Enhedsuddannelse6100
Sitaware-Headquarters-BrugeruddannelseSW7000 CBRN/Signaltjeneste7517
Opkvalificeringskursus-Instruktørvirke-i-Forsvaret-1112OPK IN FSV1000 Enkeltmandsuddannelse1112
Flybefalingsmand-1,-HFKHUEFLYBM 12000 Befalingsmandsuddannelse2600
Ground-Support-Technician-funktionsuddannelseGRSUPPTEC1000 Enkeltmandsuddannelse1815
FLYBEFALINGSMAND-2FLYBM22000 Befalingsmandsuddannelse2601
Flytræk-cae-traktorFLYTCAET1000 Enkeltmandsuddannelse1813
FLYTRÆK-LEKTRO-8600-TRAKTORFLYLEKTRA 1000 Enkeltmandsuddannelse1814
FLYTRÆK,-STILL-LTX-TRAKTOFLYLTXT1000 Enkeltmandsuddannelse1812
REDNINGSMIDLER-FLY-1,-HFKREDMFLY11000 Enkeltmandsuddannelse1810
REDNINGSMIDLER-FLY-2-HFKREDMFLY21000 Enkeltmandsuddannelse1811
SINE-FLY-SLUTBRUGERKURSUSSINEFLY7000 CBRN/Signaltjeneste7520
Videregaaende-InstruktoerkursusVID IN1000 Enkeltmandsuddannelse1113
Ledelse, BM, Det personlige lederskabLEDBMPERS1000 Enkeltmandsuddannelse1120
Maritim-Havnebevogtningskursus,-MFPMFP MARHAVN1000 Lovpligtig uddannelse1467
Havnebevogtningsøvelse-MFPHVBEVØV1000 Lovpligtig uddannelse1486
Ledelse, BM, Motivation og teamLEDBMMT1000 Enkeltmandsuddannelse1121
Ledelse, BM, Kommunikation som ledelsesværktøjLEDBMKOMM1000 Enkeltmandsuddannelse1122
Ledelse-OF-Ledelse af ledereLEDOFLE1000 Enkeltmandsuddannelse1125
Maritimt-indsatsfartøj-motorpasserMIF-MOPA1000 MHV Funktionsuddannelse1434
1000-METER-FRI-SVØMNINGSVØM1000M5000 Sanitet/Prøver5511
200-METER-FRI-SVØMNINGSVØM200M5000 Sanitet/Prøver5510
FLYMED-HELBREDSUS.-CIV-HFK.-KLASSE-2-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1843
FLYMED-HELBREDSUS.-CIV-HFK.-KLASSE-1-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1844
SCREENING,-HFK,-PILOT,-EGNET,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1845
SCREENING,-HFK,-MSO,-EGNET,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1846
SCREENING,-HFK,-IMA,-EGNET,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1847
SCREENING,-HFK,-GST,-EGNET,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1848
LUFTFARTSRADIOTELEFONIST,-BEG,-HJV,-18421000 Enkeltmandsuddannelse1842
LUFTFARTSRADIOTELEFONIST,-GEN,-HJV7000 CBRN/Signaltjeneste1849
LUFTFARTSRADIOTELEFONIST,-N-BEG,-HJV7000 CBRN/Signaltjeneste1850
COMMERCIAL-PILOT-LICENCE,-AIRCRAFT,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1851
PRIVATE-PILOT-LICENCE,-AIRCRAFT,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1852
AIRLINE-TRANSPORT-PILOT-LICENCE,-AI,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1853
Britten-Norman-Defender-ground-school8000 Fjernundervisning, ATutor8250
BN2A-GROUND-SCHOOL---RECURRENTHUF5BN2ARECU5000 Sanitet/Prøver5570
MX15-L3-WESCAM1000 Enkeltmandsuddannelse1836
MISSION-SYSTEM-OPERATOR-FUNKTIONSUDDANNELSE,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1824
IMAGE-ANALYST-FUNKTIONSUDDANNELSE,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1855
CLASS-RATING,-BRITTEN-NORMAN-DEFENDER1000 Enkeltmandsuddannelse1857
AIR-CREW,-PERFORMANCE-BASED-NAVIGATION,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1858
BRAND--OG-REDNINGSTJENESTE,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1826
AVIATION-SAFETY-KURSUS-CHEF1000 Enkeltmandsuddannelse1859
AVIATION-SAFETY-KURSUS1000 Enkeltmandsuddannelse1860
ACCOUNTABLE-MANAGER,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1833
UDDANNELSESCHEF,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1832
OPERATIV-CHEF,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1831
GRUNDLÆGGENDE-AIRCRAFT-MARSHALLING1000 Enkeltmandsuddannelse1861
Tactical_Proficiency_First_Officer,_HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1835
Tactical_Proficiency_Check_Commander_HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1834
LINE-CHECK,-MSO,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1825
LINE-CHECK,-IMA,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1863
INSTRUCTOR-STANDARDIZATION-MEETING1000 Enkeltmandsuddannelse1828
THEORETICAL-KNOWLEDGE-INSTRUCTOR-SUPERVISION1000 Enkeltmandsuddannelse1827
PERIODICAL-GROUND-TRAINING,-HJV1000 Enkeltmandsuddannelse1818
CHEF-PILOT,-HFK3000 Officersuddannelse3600
GST-LEDER,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1865
GST-INSTRUKTØR,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1866
TAKTISK-FLYVEINSTRUKTØR-18391000 Enkeltmandsuddannelse1839
MSO-INSTRUKTØR,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1840
MSO-LEDER,-HFK1000 Enkeltmandsuddannelse1841
Efteruddannelse-af-SikkerhedsbefalingsmændOPT SIKBM4000 Skydning/Pioner4033
Forsvarets-Fysiske-Basiskrav5000 Sanitet/Prøver5201
Ledelse,-OF,-situationsbestemt-ledelse-LEDOFSIT1000 Enkeltmandsuddannelse1126
Ledelse,-OF,-konflikthåndteringLEDOFKH1000 Enkeltmandsuddannelse1127
Defusing,-HFKDEFUS1000 Enkeltmandsuddannelse1868
Opkvalificeringsskursus-Skydelærer---Udvidet-SkydeteknikOPKSKYLÆ4000 Skydning/Pioner4011
Ledelse-CH-samarbejde-og-kulturLEDCHSAM1000 Enkeltmandsuddannelse1130
Ledelse-CH-strategisk-ledelse-og-udviklingLEDCHSTRA1000 Enkeltmandsuddannelse1129
Sociale-MedierSOME1000 Enkeltmandsuddannelse1365
Video-BasicVIDBAS1000 Enkeltmandsuddannelse1366
Event-assistentEVASS1000 Enkeltmandsuddannelse1364
Event planlæggerEVPLA1000 Enkeltmandsuddannelse1367
Operativ-status-GSTHUEOPESTGST1000 Enkeltmandsuddannelse1817
Air-crew-performance-based-NAV-HJVHUEAIRCREWHJ1000 Enkeltmandsuddannelse1819
Luftfartsradiotelefonist-GEN-HJVHUELUFTRDOHJ1000 Enkeltmandsuddannelse1820
Luftfartsradiotelefonist-N-BEG-HJVHUELURDONBEG1000 Enkeltmandsuddannelse1821
Image-analyst-funktionsuddannelse-HJVHUEIMAANFUNK1000 Enkeltmandsuddannelse1822
Line-check-IMA-HJVHUELINECHCIM1000 Enkeltmandsuddannelse1823
HFK-pilot-funktionsuddannelse-teoriHUEFUNKUDDTE1000 Enkeltmandsuddannelse1829
Teknisk-chef-HFKHUETECCH1000 Enkeltmandsuddannelse1830
GST-instruktør-HFKHUEGSTIN1000 Enkeltmandsuddannelse1837
GST-leder-HFKHUEGSTLE1000 Enkeltmandsuddannelse1838
Sikkerhedsbriefing-air-transport-W-AALHUE-SIKAIRAL1000 Enkeltmandsuddannelse1867
Støtte-til-Politiet-uden-beføjelserHUE1VF10061000 Enkeltmandsuddannelse1006
Eksercits-med-våbenEKCVB1000 Enkeltmandsuddannelse1007
Signaltjeneste,-FlexmodulSIGFLEX1000 Enkeltmandsuddannelse1005
CBRN-tjeneste-i-HjemmeværnetCBRN1000 Enkeltmandsuddannelse1008
Køreruddannelse,-Fleksibelt-Indsatskøretøj-1704FIK-17041000 Enkeltmandsuddannelse1704
Frontex,-missionsuddannelse,-1869HUE1FHV18691000 Enkeltmandsuddannelse1869
Frontex-deployering,-1870HUE1FHV18701000 Enkeltmandsuddannelse1870
K7-Gevær-M95-familienK75000 Sanitet/Prøver5526
66-mm-panserværnsraket-M72-EC-LAW,-4109HRN258FÆL4000 Skydning/Pioner4109
Foto-basic-1368HUE1VF13681000 Enkeltmandsuddannelse1368
Foto-AdvancedHUE1VF13691000 Enkeltmandsuddannelse1369
Mundtlig-kommunikation-1HUE1VF13701000 Enkeltmandsuddannelse1370
Mundtlig-kommunikation-2HUE1VF13711000 Enkeltmandsuddannelse1371
Skriftlig-kommunikationHUE1VF113721000 Enkeltmandsuddannelse1372
Video-AdvancedHUE1V113731000 Enkeltmandsuddannelse1373
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring