Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

ENH Bevogtning

Formål

Formålet med uddannelsen er at enheden tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer, der sætter enheden i stand til operativt at kunne gennemføre bevogtning. Ydermere er formålet med uddannelsen at førerpersonellet i delingen bygger videre på viden, færdigheder og kompetencer indenfor taktik, føring og ledelse tilegnet på de strukturelle befalingsmandsuddannelser. Slutteligt så har uddannelsen også til formål at rutinere og vedligeholde uddannelsen i bevogtning for alt personel i delingen.

Indhold

  • Teori
  • Føringsvirksomhed og befalingsudgivelse
  • Klar til kamp
  • Indretning af objektet til bevogtning
  • Gennemførelse af bevogtning
  • Nedbrydning af objekt.
Tid
31 timer.

Bemærkning

​Forudsætninger

Alle kursister skal forud for uddannelsen have gennemført følgende uddannelser:

  • Lovpligtig uddannelse (LPU) 1-3. 

Befalingsmænd og officerer skal yderligere forud for uddannelsen have gennemført befa-lingsmandsuddannelser ift. egen funktion:

  • Geværskytte 1 kursus (GVK), Gruppeførerkursus (GFK), Næstkommanderende/deling-kursus (NKD), Delingsførerkursus (DFK).

Link til Planlægningsværktøj (kursusansvarlig og instruktører).

Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 6003  
Q Primært 3137778
Q Sekundære  
Navn, kort ENHUDD BEV
Navn, langt ENH Bevogtning
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 6000 Enhedsuddannelse
Må udbydes af Distrikter samt underafdelinger
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 30-12-2017 20:26
Opdateringsnote Alt opdateret.

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring