Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Grænsekontroluddannelse

Formål

Uddannelsen skal give medarbejdere fra Hjemmeværnet viden, færdigheder og kompetencer således, at de er i stand til at gennemføre almindelig hjælp fra forsvaret til politiet i forbindelse med grænsekontrol ved grænserne mod Tyskland i Syd- og
Sønderjyllands Politikreds og i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds.
Uddannelsen skal samtidig sikre, at deltagerne i uddannelsen kan gennemføre grænsekontrollen på en politiprofessionsansvarlig og -etisk tilfredsstillende måde.
 
Mål
Deltagerne skal efter at have gennemgået uddannelsen være i stand til at indgå i den uværende grænsekontrol og være i stand til at udføre de opgaver, som er forbundet ved grænsekontrollen, kontrol af personer og rejsedokumenter, transport af ikke
frihedsberøvede asylansøgere og diverse administrative og logistiske opgaver.
 
Indhold
  • Professionsetik
  • Politijura
  • Nødværge
  • Observer – Overvej – Beslut – Handle (OOBH)
  • Makkermetoder og kontrolposter
  • Grænsekontrol
  • KSN uddannelse
  • Operativ logistik
  • Radiobetjening og signalskitser
  • POLDOK og Politiets Centrale Systemer

Tid
54 timer.

Bemærkning

Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser

Ingen

Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1206  
Q Primært 3468280
Q Sekundære  
Navn, kort GKU
Navn, langt Grænsekontroluddannelse
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af Hjemmeværnsskolen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 17-10-2019 09:56
Opdateringsnote Beskrivelse opdateret, Q tilføjet. Uddannelsesbeskrivelse og læringsplaner lagt på HJV.DK.

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring