Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Informationskursus

Formål

​​​​​​​​​​Formålet med kurset er, at sætte kursisten i stand til at virke som kommunikationsspecialist eller rekrutteringsspecialist i en underafdeling eller myndighed.
Desuden bibringes kursisten grundlæggende kompetencer, så denne kan videreuddanne sig til informationsofficer.

Indhold:

Informationskursus indeholder følger temaer:

 • Introduktion til funktionerne således kursisten har grund-læggende forudsætninger for at kunne virke i funktionen og samarbejde med andre funktioner og myndigheder, der har med kommunikation og rekruttering at gøre.
 • Hjemmeværnskommandoen præsenterer deres kommuni-kationsplan og tilgang til rekruttering og fastholdelse.
 • Der briefes om håndtering af sociale medier, pressehånd-tering, frivillighedens vilkår.
 • Grundlæggende introduktion, inspiration og øvelse i plan-lægning og afholdelse af aktiviteter.
 • Kursisten bliver uddannet i at håndtere onboardingproces-sen fra start til slut, herunder orienteringssamtaleleder.
 • Der gives mulighed for at stille opklarende spørgsmål ift. General Data Protection Regulations (Persondataloven) og militær sikkerhed.

Tid
26,5 time

Bemærkning

Forudsætninger

 • Lovpligtig uddannelse 1-4
 • Gruppeføreruddannelse (kun informationsofficer)
 • Delingsføreruddannelse (kun informationsofficer)
 • Grundlæggende Militærsikkerhedsuddannelse. Link til FELS >>
 • Informations- og persondatasikkerhed i HJV. Link til FELS >>
 • Hjemmeværnets organisation og barggrund. Link til FELS >>
 • Orientering om Hjemmeværnet. Link til Fels >>
Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser

Ingen

Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1363  
Q Primært 01637521
Q Sekundære 02992976
Navn, kort INFOKUR
Navn, langt Informationskursus
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype Funktionsuddannelser
Må udbydes af Hjemmeværnsskolen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 01-02-2022 09:01
Opdateringsnote Link til Moodle opdateret

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring