Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

LUFTFARTSRADIOTELEFONIST, BEG, HJV, 1842

Formål

Kvalifikationen tildeles på baggrund af dokumentation for erhvervet begrænset certifikat som luftfartsradiotelefonist (BEG) udstedt af luftfartsmyndighederne i Danmark eller et andet EU land.

Indhold 

  • Flyoperativ signaluddannelse (engelsk)

Varighed

2 uger

Bemærkning

Uddannelsen afvikles ved en ekstern udbyder i overensstemmelse med EU kommissionens forordning (EU) Nr. 1178/2011 af. 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedure for flybesætninger i civil luftfart, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, samt ved danske udbydere, i henhold til danske love og bestemmelser.

Kvalifikationen udløber efter 4, eller 6 år, men kan også tildeles uden udløbsdato. Dette fastslås af udstedende myndighed ifm. aflagt prøve, og skal fremgå af den fremviste dokumentation fra luftfartsmyndighederne.

Kvalifikationen kan ligeledes tildeles på baggrund af erhvervet tilsvarende eller højere uddannelse, f.eks. flyvevåbnets flyradiooperatør uddannelse eller LUFTFARTSRADIOTELEFONIST, GEN, HJV Q03972286.
Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser

Ingen

Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1842  
Q Primært 4034252
Q Sekundære  
Navn, kort  
Navn, langt LUFTFARTSRADIOTELEFONIST, BEG, HJV, 1842
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af Flyverhjemmeværnet via Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 30-09-2019 13:16
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Type Titel
Der er i øjeblikket ingen dokumenter.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring