Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

LUFTFARTSRADIOTELEFONIST, GEN, HJV

Formål

Kvalifikationen tildeles på baggrund af dokumentation for erhvervet generelt certifikat som luftfartsradiotelefonist (GEN) udstedt af luftfartsmyndighederne i Danmark eller et andet EU land.

Indhold 

  • Flyoperativ signaluddannelse for erhvervspiloter (engelsk)

Varighed

2 uger

Bemærkning

Uddannelsen afvikles ved en ekstern udbyder i overensstemmelse med EU kommissionens forordning (EU) Nr. 1178/2011 af. 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedure for flybesætninger i civil luftfart, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, samt ved danske udbydere, i henhold til danske love og bestemmelser.

Kvalifikationen udløber efter 4, eller 6 år, men kan også tildeles uden udløbsdato. Dette fastslås af udstedende myndighed ifm. aflagt prøve, og skal fremgå af den fremviste dokumentation fra luftfartsmyndighederne.

Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser

Ingen

Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1849  
Q Primært 3972286
Q Sekundære  
Navn, kort  
Navn, langt LUFTFARTSRADIOTELEFONIST, GEN, HJV
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 7000 CBRN/Signaltjeneste
Må udbydes af Flyverhjemmeværnet via Hjemmeværnets Flyvende Kapacitet
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 30-09-2019 13:35
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Type Titel
Der er i øjeblikket ingen dokumenter.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring