Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Ledelse, BM, Det personlige lederskab

Formål

Dette kursus er målrettet ledelse på gruppeniveau/holdniveau, og henvender sig til befalingsmænd i de tre værn, som har ledelsesansvar for en gruppe eller et hold.

Formålet med kurset er, at give kursisten nogle grundlæggende ledelsesværktøjer og en forståelse for lederrollen på gruppeniveau. På kurset vil kursisten bl.a. skulle arbejde med sin egen lederrolle, sin egen adfærd og selvindsigt. Formålet er, at kursisten får en større selvindsigt i egen ledelsespraksis og får praksisnære ledelsesværktøjer, som kan anvendes i egen funktion i underafdelingen efterfølgende.

Indhold

 • Ledelse af frivillige i en militær organisation
 • Rammer og vilkår
 • Lederrollen på gruppe/team niveau
 • Menneskesyn og ledelsesformer
 • Føring/management/ledelse
 • Selvindsigt som leder
 • DISK quickcheck adfærdsanalyse
 • DISK persontyper og adfærd
 • Forventningsafstemning som redskab
 • Planlægning og evaluering af aktiviteter
 • Refleksion og logbog

Tid
22 timer.

Bemærkning

Forudsætninger

En af følgende uddannelser skal være bestået:

2200 Gruppeførerkursus, (hær- og flyverhjemmeværnet)

2400 Maritimt befalingsmandskursus 1 (marinehjemmeværnet)

Gruppeføreruddannelsen fra Forsvaret

Holdføreruddannelsen fra Beredskabsstyrelsen/Beredskabet

Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser

Ingen

Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1120  
Q Primært 04031389
Q Sekundære  
Navn, kort LEDBMPERS
Navn, langt Ledelse, BM, Det personlige lederskab
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af Hjemmeværnsskolen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 24-06-2020 17:18
Opdateringsnote Uddannelsesbeskrivelse, beskrivelse, forudsætninger opdateret.

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring