Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Ledelse, OF, situationsbestemt ledelse

Formål

​​Dette kursus er målrettet ledelse af ledere på deling/divisionsniveau, og henvender sig til befalingsmænd og officerer i de tre værn, som har ledelsesansvar for en deling eller division.  

Formålet med kurset er, at kursisten får viden omkring situationsbestemt ledelse, samt værktøjer til at kunne anvende situationsbestemt ledelse i sin praksis som leder i HJV. På kurset

Vil kursisten skulle arbejde med situationsbestemt ledelse som teori og værktøj,  og kursisten vil løbende på kurset skulle forholde sig refleksivt til egen ledelsespraksis.

Bemærkning

Forudsætninger:

En af følgende uddannelser skal være bestået:

  • Delingsførerkursus (eller tilsvarende fra tidligere)
  • Maritimt officerskursus 1(eller tilsvarende fra tidligere)
  • Tilsvarende uddannelser i Forsvaret/Beredskabsstyrelsen/Beredskabet
Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser

Ingen

Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1126  
Q Primært 4170394
Q Sekundære  
Navn, kort LEDOFSIT
Navn, langt Ledelse, OF, Situationsbestemt ledelse
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af Hjemmeværnsskolen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 10-11-2020 08:50
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Type Titel
Der er i øjeblikket ingen dokumenter.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring