Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Maritime Force Protection UDD MFP, MHV

Formål

​​​​​Formålet med modulet er, at kursisten uddannes til maritim​ havnebevogtning.
Derudover uddannes kursisten i sikker anvendelse af standard-håndvåben til søs og gennemfører uddannelse efter Søfartsstyrel-sens krav i henholdsvis sejlads i visse motordrevne fritidsfartøjer (u/ 15 m) og kommu-nikation med civil maritim VHF.
​ 
Indhold
Modulet indeholder følgende emner:

Tid
142 timer.

Bemærkning

​Hele modulet gennemføres centralt ved hjemmeværnsskolens marine-hjemmeværnssektion (MHS). Resterende våbenuddannelse, MHV og Short Range Certificate kan gennemføres lokalt af en marinehjemmeværnsflotille.

Instruktører på speedbådscertifikatkursus skal være uddannet til mini-mum NAV III niveau.

Uddannelseskrav til instruktører på resterende våbenuddannelse, MHV fremgår af læringsplanen.

Instruktørerne skal have instruktørkursus og være godkendt af MHS som instruktør på de enkelte fagområder.
Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
UDIRUddannelse
1045 Hjemmeværnets Grunduddannelse
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1482  
Q Primært 3552716
Q Sekundære 3468856, 1694762, 3022963, 2587100, 2337470, 2975152, 3094668, 3026278
Navn, kort  MFP MHV
Navn, langt Maritime Force Protection Uddannelsen MFP, MHV
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Lovpligtig uddannelse
Må udbydes af Marinehjemmeværnssektionen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 07-12-2021 18:56
Opdateringsnote Introduktionsvideo tilføjet

 Introduktionsvideo

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring