Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Navigationskursus IV

Formål

​Formålet med uddannelsen er, at uddanne kursister til at kunne varetage funktionen som fartøjsfører i Marinehjemmeværnets fartøjer således, at denne kan lede og føre en fartøjsbesætning på sikker og effektiv måde, under løsning af marinehjemmeværnets opgaver til søs.

Indhold

  • Føringsvirksomhed
  • Cases
  • Ceremoniel

Tid
58,5 timer.

Tilmelding til brevskolen
Kursisten skal selv tilmelde sig Brevskolen via ikon "Brevskole" på enhedens aktivitetsmodul på hjv.dk.

             

Bemærkning

Brevskolen bør gennemføres i perioden fra 10 til 6 uger før tilstedeværelseskurset. Brevskolen skal være bestået senest 6 uger før tilstedevæ-relsesmodulet påbegyndes.

Kursisten skal selv tilmelde sig Brevskolen via ikon "Brevskole" på enhedens aktivitetsmodul på hjv.dk.

Består kursisten ikke FU senest 6 uger før opstart af praksisdelen, bliver kursisten ikke indkaldt til kursus og frameldes efterfølgende tilstedeværelsesmodulet.

Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 2417  
Q Primært 01637506
Q Sekundære  
Navn, kort NAV IV
Navn, langt Navigationskursus IV
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 2000 Befalingsmandsuddannelse
Må udbydes af Hjemmeværnsskolen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 02-02-2022 09:10
Opdateringsnote Information vedr. fjernundervisning tilføjet i uddannelsesbeskrivelse.

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring