Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Politifunktionskursus

Formål

Formålet med kurset er, at give soldaten den viden og de
færdigheder der kræves for at kunne støtte Politiet uden beføjelser
i fred- og krisesituationer, hvor Hjemmeværnet indsættes
sammen med Politiet.

Indhold
  • Politiets organisation og samarbejde med Hjemmeværnet.
  • Standarder og procedurer ifm. indsatsområder og færdselsregulering.
  •  Journalisering.
  • Lovgrundlag, civil anholdelse og beføjelser.
Varighed
32,5 timers undervisning

Bemærkning

Politifunktionskursus er målrettet de frivillige hjemmeværnssoldater,
der forretter tjeneste i et Politihjemmeværnskompagni.
Kurset omfatter de grundlæggende forhold såsom lovgrundlag,
beføjelser, procedurer og standarder når Hjemmeværnet
indsættes til støtte for Politiet.

Den samlede Politifunktionskursus omhandler følgende moduler:
  • • FLEX-modul ”Støtte til Politiet uden beføjelser - Afspærring”
  • (M1)
  • • FLEX-modul ”Færdselsreguleringsuddannelse” (M2)
  • • ”Støtte til Politiet uden beføjelser – REVAPOL” (M3)
Politifunktionskursus gennemføres som udgangspunkt af HVS.
Kurset gennemføres enten som en forlænget weekend eller
opdelt over to weekender.

FLEX-modulerne kan gennemføres efter den samlede lovpligtige
uddannelse eller tilsvarende og kan gennemføres af alle
frivillige i Hjemmeværnet.
FLEX-modul 1 og 2 kan gennemføres i vilkårlig rækkefølge,
men er forudsætning for FLEX-modul 3.

Alle FLEX moduler er Q givende. Efter gennemførelse af alle
tre FLEX moduler tilskrives Q for Politifunktionskursus.Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
UDIRUddannelse
1030 GUARDEX
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1200  
Q Primært 02057789
Q Sekundære 01637552, 04319861
Navn, kort POFUNK
Navn, langt Politifunktionskursus
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af Hjemmeværnsskolen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 14-03-2022 13:02
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring