Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Skydelærerkursus

Formål

 1. At bibringe kursisten en sådan viden og færdigheder, at denne gives forudsætninger for selvstændigt at kunne tilrettelægge, gennemføre og kontrollere undervisningen i udvidet skydeteknik ved egen enhed.
 2. At rutinere og videreudvikle kursisten som skydelærer, skytte og enkeltkæmper.
 3. At bibringe kursisten sådanne færdigheder og holdning, at han/hun:
   • Vejleder egen enhed omkring vigtigheden af præcision frem for hastighed i den grundlæggende skydeuddannelse.
   • I tilrettelæggelsen af skydeuddannelse ved egen enhed tager højde for skytternes niveau, når mere avancerede teknikker skal introduceres.tilrettelæggelsen af skydeuddannelse ved egen enhed tager højde for skytternes niveau, når mere avancerede teknikker skal introduceres.
   • I sit fortsatte virke som skydelærer/faglærer, inddrager tørtræning som en naturlig og forudsætningsgivende del af skydeuddannelsen.
   • Søger at fastholde eget niveau, således at han/hun kan fremstå som et forbillede til efterlevelse for både kolleger og øvrigt HJV personel.
   • Søger viden om nyt materiel og forsøger at inkorporere det i undervisningen ved egen enhed.

Indhold 
Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten kan

 • Bestå sidste statusskydning på Modul 1 med tilfredsstillende resultat
 • Udvise en progressiv udviklingskurve gennem de afholdte statusskydninger
 • Udvise tilstrækkelig rutinering på våbensystemet, således der vises evne til at overholde sikkerhedsreglerne til alle tider, herunder sikring af våben, mundingskontrol, våbenbetjening og skudafgivelse
 • Tilrettelægge, gennemføre og kontrollere undervisning i:
  • Tilpasning og anvendelse af geværrem
  • Tilpasning og optimering af udrustning
  • Tørtræning af del-elementer såsom våbenbetjening, magasinskifte, aftræk og sigte.
  • Hastige skydestillinger
  • Tilpassede skydestillinger
  • Skydning fra bevægelse
  • Skydning under bevægelse
  • Skydning på flere mål med skiftende retningspunkt
  • Vendinger
  • Flere skud i hurtig rækkefølge/rekylkontro
 • Gennemføre nærkamp- og holdinstruktionsskydninger  under overholdelse af de i SIKKAV givne bestemmelser.
 • Gennemføre kulisseskydninger under overholdelse af de i SIKKAV givne bestemmelser.
 • Forklare basale ballistik-principper, bl.a. ordinat og kæntring
 • Gennemføre tørtræningslektioner ved egen enhed, og forstår vigtigheden af denne disciplin i forhold til skydeuddannelsen.
 • Gennemføre udfordrende skydetræning for den rutinerede og færdiguddannede skytte.
 • Tilrettelægge og gennemføre uddannelse i nærkampskydninger, vedligeholdelses- og træningsskydninger samt skydning fra tilpassede skydestillinger i terræn og ved kulisser.

MODUL 1:
Adgangskontrol prøve   1 timer
Skydninger  20 timer
Statusskydninger 3  timer

MODUL 2:
Skydninger  6 timer        
Skydelærervirke 36 timer

Tid
72 timer

Bemærkning

 
Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
UDIRUddannelse
4000 Grundlæggende Skydelærerkursus
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 4010  
Q Primært 03098281
Q Sekundære  
Navn, kort SL
Navn, langt Skydelærerkursus
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 4000 Skydning/Pioner
Må udbydes af Hjemmeværnsskolen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 11-10-2014 20:47
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224