Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Bevogtningsassistent i Flyverhjemmeværnet

Formål

Formålet med dette uddannelsesdirektiv er at fastsætte vilkår for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af flyvevåbnets bevogtningsuddannelser.
 
Mål
Målet for den samlede uddannelse er at opbygge, fastholde og udbygge viden, færdigheder og kompetencer, som sætter medarbejderen i stand til at løse de for bevogtningsenheden pålagte opgaver.
 
Indholdndhold
Uddannelsen opdeles i grund-, videre- og efteruddannelse samt beskriver kvalifikationskrav og certificeringsbestemmelser for alt personel, tjenestegørende ved flyvevåbnets bevogtningsenheder.
Uddannelserne opbygges jf. nedenstående retningslinjer:
Grunduddannelse af Bevogtningspersonel
Grunduddannelsen er laveste fællesnævner for personel, som skal gøre tjeneste ved en af flyvevåbnets bevogtningsenheder. Grunduddannelsen har følgende formål:
 • At give kursisten nødvendig viden og grundlæggende færdigheder samt påvirke dennes holdninger med henblik på at kunne løse bevogtningsopgaver i flyvevåbnet såvel inden for som uden for forsvarets etablissementer. Endvidere at skabe grundlag for videreuddannelse til hundefører i flyvevåbnet, samt at kunne indgå i lokale og regionale indsatsstyrker,
 • at lære kursisten om lovgrundlag, rettigheder og pligter,
 • at lære kursisten om indsatsledelse, således at denne kan gennemføre koordination med den tekniske indsatsleder,
 • at lære kursisten om grundlæggende selvforsvarsteknikker, greb, slag og spark, 
 • at lære kursisten om regler for, og anvendelse af, tildelte magtmidler,
 • at repetere og opfriske grundlæggende førstehjælp og brandbekæmpelse,
 • at lære kursisten at færdselsregulere således at denne sættes i stand til at gennemføre såvel standsning som igangsætning af færdsel,
 • at lære kursisten om adfærdspsykologi og konflikthåndtering,
 • at lære kursisten om udfærdigelse af indberetninger,
 • at træne og rutinere kursisten i pensum gennem scenariebaseret undervisning,
 • at rutinere kursisten i skydning med pistol.
Opbygning af uddannelsen
Uddannelsen opbygges i to moduler for derved at opnå en større fleksibilitet i uddannelsesforløbet.
Modul 1 gennemføres med henblik på at give kursisten grundlæggende viden og færdigheder i forhold til indtræden i bevogtningstjenesten under vejledning. Modul 1 har endvidere til formål at vurdere om kursisten er egnet til optagelse og videre uddannelse på modul 2.
Modul 2, har til formål at færdiggøre kursistens viden, færdigheder og holdninger til virket som bevogtningssoldat. En forudsætning for indtrædelse på modul 2 er en tilfredsstillende gennemgang af modul 1. Uddannelsen er således ikke tilendebragt førend tilfredsstillende gennemgang af modul 2 er gennemført.
Kursister som har gennemført modul 1 skal gennemføre det førstkommende modul 2 herefter (inden for ét kalenderår). Såfremt dette ikke er muligt, gennemføres modul 1 igen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af modul 2, kan kursisten varetage funktionen som bevogtningssoldat samt indgå i den lokale indsatsstyrke med udvidede beføjelser og den regionale indsatsstyrke.
 
Tid
Modul 1 varer ca. 2 uddannelsesdage
Modul 2 varer ca. 11 uddannelsesdage       

Bemærkning

ForudsætningerForudsætninger for indtrædelse på Grunduddannelse modul 1 (EOBEVUDD1) er følgende:
Forudsætninger
Forudsætninger for indtrædelse på Grunduddannelse modul 1 (EOBEVUDD1) er følgende:
 • Uddannelse på pistol
 • Ren straffeattest.
 • Sikkerhedsgodkendelse til klassifikationsgraden Hemmeligt.
 • Kørekort til kategori B med militær omskoling.
 • Danskkundskaber svarende til Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen.
 • Engelskkundskaber svarende til Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen.
 • Gennemført Forsvarets Basisuddannelse, eller LPU 4.
 • Tilfredsstillende gennemgang af EOBEVUDD1 inden for ét kalenderår.
Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
UDIRUddannelse
1030 GUARDEX
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 1626  
Q Primært  
Q Sekundære  
Navn, kort STO BEVASS
Navn, langt Bevogtningsassistent i Flyverhjemmeværnet
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 1000 Enkeltmandsuddannelse
Må udbydes af HVS - Uddannelsescentre
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 20-01-2015 08:48
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Type Titel
Der er i øjeblikket ingen dokumenter.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring