Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Sygdomsbehandler C i skibe efteruddannelse,

Formål

​At kursisten gennem aktiv deltagelse i kurset træner og vedligeholder sine færdigheder i førstehjælpsprocedurer samt tilføres ny viden, såle-des at kvalifikationen som sygdomsbehandler bevis C opretholdes.

Indhold

  • Medicin og medicinsk udstyr
  • Manualer
  • Lovgivning indenfor sygdomsbehandling til søs
  • Vedligeholdelsesmodulet i henhold til Dansk
  • ørstehjælpsråds uddannelsesplanørstehjælpsråds ud-dannelsesplan

Tid
9 timer.

Bemærkning

​Det er en forudsætning at kursisten har et gyldigt Sygdomsbehandler C Q.

Uddannelsesveje denne uddannelse indgår i

Ingen

Forudsætningsgivende uddannelser
UDIRUddannelse
5033 Sygdomsbehandler C i skibe
Uddannelsen kan tages som følgende aktivitet

Ingen

Informationer

UDIR 5034  
Q Primært 3599728
Q Sekundære  
Navn, kort SYBH C-E
Navn, langt Sygdomsbehandler C i skibe, efteruddannelse,
Note
Integreret Nej
Uddannelsestype 5000 Sanitet/Prøver
Må udbydes af Marinehjemmeværnssektionen
Studiekreds Nej
Opdateringsdato 21-03-2019 09:28
Opdateringsnote

 Kursusmateriale

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring